fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

projekty norweskie logotypy

W dniach 9-13 maja 2022 r. w Krakowie odbywa się szkolenie dla kadry dydaktycznej naszej Uczelni.

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji osobowych, interpersonalnych, międzykulturowych i zarządczych, co przełoży się bezpośrednio na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi uczelni i efektywną pracę zespołową.

Szkolenie ma formę praktycznego warsztatu, prowadzą je dwaj doświadczeni trenerzy z Norwegii - prof. Inge Øystein Moen i prof. Tom Johnstad, posiadający zarówno kompetencje dydaktyczne, jak i zarządcze.

Podczas szkolenia 16 dydaktyków ANS w Koninie pozna praktyczne techniki zarządzania zespołem ludzkim, w tym tak niezwykle istotnego (a dobrze rozwiniętego w krajach skandynawskich) zarządzania partycypacyjnego i równościowego.  

szkolenie w Krakowie
szkolenie w Krakowie 2
szkolenie w Krakowie 3

Podsumowanie szkolenia:

W dniach 9-13 maja 2022 r. w Krakowie odbyło się szkolenie zaplanowane w ramach niniejszego projektu.

Wzięło w nim udział 16 osób z kadry dydaktycznej i zarządzającej naszej Uczelni.

Jak mówi dr Karina Zawieja- Żurowska, prorektor ANS, która również wzięła udział w szkoleniu -Zaletą szkolenia były niewątpliwie profesjonalnie przygotowani trenerzy z Norwegii, którzy potrafili zachęcić do wzięcia udziału w dyskusji, wprowadzili doskonałą atmosferę do wymiany opinii, doświadczeń oraz dobrych praktyk.

O tym, że takie szkolenia są przydatne, świadczą opinie uczestników zajęć:  

„To  było  bardzo  wartościowe szkolenie, pozwalające spojrzeć na  problematykę  modelu i  stylu zarządzania z perspektywy dwóch kultur:  norweskiej  i  polskiej.  Wynoszę z niego wiele  ważnych refleksji.  Bardzo cenię sobie również  tak potrzebny  wspólnie spędzony  czas z Koleżankami i Kolegami, który pozwolił  na konstruktywną dyskusję  i  wymianę poglądów. Program  szkolenia i  jego  profesjonalna  organizacja  pod każdym względem zasługują   na najwyższą ocenę. Bardzo serdecznie gratuluję tak niezwykle udanego przedsięwzięcia”.

„Zaletą zajęć była możliwość porównania zasad w kontekście zarządzania między Polską a Norwegią. W trakcie zajęć okazało się, że wiele z zasad stosowanych w Norwegii mogłaby zostać z powodzeniem zaimplementowana w Polsce”.

„Prowadzący w jasny sposób prezentowali zagadnienia związane z tematyką zarządzania, doskonale wykorzystując przykłady z różnych krajów świata”.

„Z pewnością przedstawiany materiał pomoże zwiększyć moją skuteczność jako kierownika. Ułatwi formułować cele, zarządzać zespołem, komunikować się z zespołem oraz egzekwować powierzone zadania”.

„Cenne było poznanie różnic kulturowych w systemach zarządczych Skandynawia – Polska. Ciekawe przykłady liderów odnoszących sukcesy – poznanie wzorców, które stosowali”.

„Wykładowcy znakomicie umieli połączyć teorię z praktyką. Nowe treści pokazały zastosowanie modeli zarządzania zarówno norweskich, jak i polskich. Należy podkreślić bardzo merytoryczne dyskusje”.

„Szkolenie pozwoliło mi na rozwinięcie i doskonalenie kompetencji zarządczych. Fakt, iż zajęcia były prowadzone w języku angielskim pozwolił również na doskonalenie kompetencji językowych. Doskonali trenerzy z Norwegii, z bogatym doświadczeniem z zakresu zarządzania, w tym również w szkolnictwie wyższym.”

„Podczas szkolenia miałem możliwość poznania kultury i „sposobu widzenia” norweskiego”.

„Szkolenie dało mi inspirację do dalszych poszukiwań w zakresie metod zarządzania”.

„Ciekawe było spotkanie z kulturą akademicką kraju skandynawskiego”.

A jakie były odczucia trenerów? W opinii prof. Toma Jonstad -To była świetna grupa, z którą interakcja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Byliśmy szczerzy, otwarci i zainteresowani dyskusją na ważne tematy. Dużo się dowiedziałem o Polakach i ich kulturze. Dziękuję za inspirujące warsztaty!

Na podsumowanie ponownie przytoczymy opinię pani Prorektor -Powodzenie szkolenia, jego wielowymiarowe efekty dla naszej uczelni oraz zadowolenie uczestników sprawiają, iż zamierzamy pozyskiwać kolejne środki na organizację tego rodzaju przedsięwzięć rozwojowych. I już dziś zapraszamy naszą kadrę do wzięcia udziału w wymianach pomiędzy kadrą ANS w Koninie a uniwersytetami norweskim i islandzkim, w ramach drugiego projektu, realizowanego przez nas aktualnie, również z dofinansowaniem z funduszy EOG (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).

Podsumowanie szkolenia 2
Podsumowanie szkolenia 3
Podsumowanie szkolenia 4
Podsumowanie szkolenia 5
Podsumowanie szkolenia 6
Podsumowanie szkolenia 7
Podsumowanie szkolenia 8
Podsumowanie szkolenia 9
Podsumowanie szkolenia 10
 

logotypy projektowe

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przystąpiła do naboru z wnioskiem na dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Numer naboru: POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

Celem projektu jest znaczące zwiększenie praktycznych umiejętności absolwentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie dzięki przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla 72 studentów (70K/2M) w utworzonym w ramach projektu Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), w oparciu o opracowany program rozwojowy i wynikające            z niego scenariusze zajęć symulacyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie im. dr. Romana Ostrzyckiego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.12.2022 r.

W wyniku realizacji projektu powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie dydaktyki metodą symulacji (sale niskiej i wysokiej wierności) na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Koninie. W ramach MCSM dla kierunku Pielęgniarstwo zostaną utworzone:

 • Sala Symulacji Wysokiej Wierności, w tym: stanowisko symulacji dorosłych, stanowisko symulacji dzieci, stanowisko symulacji inkubator otwarty; sala do pre/debrefingu, pomieszczenie mycia i segregacji sprzętu, magazyn sprzętu symulacyjnego;
 • Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska;
 • Pomieszczenie serwerów;
 • Sala Egzaminacyjna OCSE – pielęgniarstwo;
 • Sala Symulacji Niskiej Wierności, w tym Sala symulacji ALS oraz sala do pre/debrefingu;
 • Sala symulacji BLS.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

 • przystosowanie poprzez wykonanie prac remontowo – budowlanych pomieszczeń
  w budynku dydaktycznym PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na potrzeby MCSM dla kierunku Pielęgniarstwo;
 • zakup wyposażenia Centrum;
 • opracowanie programu rozwojowego uczelni dla kierunku Pielęgniarstwo (Wnioskodawca) oraz scenariuszy zajęć symulowanych (Partner);
 • zapoznanie studentów z pracą poradni specjalistycznych funkcjonujących w szpitalu
  (w tym gastroenterologicznej, spirometrii, EEG, kardiologicznej, itp.);
 • przygotowanie personelu Centrum do prowadzenia zajęć (szkolenia dla kadry);
 • szkolenie dot. funkcjonowania programu informatycznego do obsługi pacjentów;
 • szkolenia dla studentów z zasad ewakuacji;
 • przeprowadzenie szkoleń i zajęć dla studentów w przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach MCSM.

W dniu 25 marca 2021 r. rozpoczyna się pierwszy cykl szkoleń dla słuchaczy kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Koninie w ramach Projektu.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Partnera Projektu, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie, będą prowadzone przez kadrę specjalistyczną Szpitala.

Cykl szkoleń obejmie:

1. Poznanie pracy poradni specjalistycznych:

a) Zapoznanie z pracą poradni specjalistycznych (2 h x 5 poradni) – w dn. 25.03.2021
b) Obserwacja pracy specjalistów w 5 poradniach specjalistycznych – rotacyjnie (2 h x 5 poradni x 10 grup) – w okresie marzec – maj 2021. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, oraz aby nie dezorganizować pracy poradni, jedna grupa w poradni będzie liczyła nie więcej niż 3 osoby. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie ustalony indywidualnie z uczestnikami projektu.
c) Poradnie specjalistyczne, w których odbędą się zajęcia:
- Kardiologiczna
- Chirurgiczna
- Laryngologiczna
- Chorób płuc
- Stomijna

2. Szkolenie z zasad ewakuacji na terenie Szpitala, w tym zapoznanie z topografią budynku – w dn. 25.03.2021


Trwają przygotowania do uruchomienia w PWSZ w Koninie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo, gdzie przyszli adepci i adeptki tego szlachetnego zawodu będą mogli trenować praktyczne umiejętności przy użyciu sprzętu i wyposażenia, odwzorowującego warunki, jakie panują w salach szpitalnych, wykorzystując fantomy osób dorosłych i dzieci do ćwiczenia zabiegów pielęgnacyjnych i medycznych.

Już w czerwcu ruszą prace nad przygotowaniem pomieszczeń Centrum, zaś obecnie zaczęły się już pierwsze szkolenia studentów - w dniu 25 marca 2021 r. grupa studentek III roku pielęgniarstwa wzięła udział w pierwszych zajęciach, przeprowadzonych przez kadrę Partnera Projektu - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. W pierwszym dniu odbyło się szkolenie ogólne,  przygotowawcze, obecnie zaś prowadzone są zajęcia poglądowe w poradniach specjalistycznych Szpitala, w małych, 2-3 osobowych grupach.

Studentki zapoznały się również z zasadami ewakuacji szpitala, dzięki czemu, podejmując tu pracę w przyszłości, będą już znały jego topografię.

Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Wkrótce rozpoczną się także szkolenia dla kadry dydaktycznej przyszłego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

szkolenia studentów - monoprofilowe centrum symulacji medycznych


19.05.2021 r.

Informujemy o najbliższych terminach szkoleń dla kadry MCSM:

 1. Szkolenie podstawowe (wprowadzające) dla kadry dydaktycznej, technicznej oraz zarządzającej centrum symulacji, Łódź 28-30 maja 2021 r.
 2. Szkolenie dla techników i informatyków symulacji medycznej, Łódź 11-13 czerwca 2021 r. (zmiana terminu, szkolenia odbędą się 18-20.06.2021 r.  oraz 11-13.07.2021 r.)
 3. Szkolenie w zakresie symulacji niskiej wierności dla kadry dydaktycznej, Konin 12-13 czerwca 2021 r.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE


Przygotowania do uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej toczą się zgodnie z planem. W dniach 28-30 maja 2021 r. w Łodzi odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej i technicznej, której zadaniem będzie prowadzenie zajęć w konińskim MCSM i zapewnienie mu bezawaryjnego funkcjonowania. Było to pierwsze z cyklu szkoleń – „Szkolenie podstawowe dla kadry dydaktycznej, technicznej oraz zarządzającej centrum symulacji”.

Z kolei w czerwcu ruszą prace budowlane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które od października będzie służyć studentom pielęgniarstwa PWSZ w Koninie. Na pomieszczenia dla centrum przeznaczono dwa piętra w lewym skrzydle uczelnianego budynku przy ul. Popiełuszki 4. Dzięki przebudowie i specjalistycznemu wyposażeniu będą przypominały sale i gabinety szpitalne.

Projekt „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia: 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Wartość projektu to niemal 2,5 mln zł.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

 
szkolenie kadry
szkolenie pracowników PWSZ w Koninie
szkolenie w ramach utworzenia MCSM


21.06.2021 r.
 

Szkolenie dla kadry dydaktycznej MCSM – Standaryzowany pacjent, 2-3.07.2021 r.

W dniach 18-20 czerwca br. i 11-13 lipca br. w Łodzi odbyło się szkolenie dla informatyków i techników symulacji medycznej, w której wzięło udział czterech pracowników PWSZ w Koninie. Są oni przygotowywani do pełnienia funkcji wsparcia technicznego dla tworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.

Zajęcia odbywały się w Laboratorium Symulacji Medycznych ośrodka szkoleniowego, który realizuje szkolenia dla PWSZ w Koninie. Kolejne zajęcia odbywać się będą już w pomieszczeniach naszego MCSM, kiedy zostaną przygotowane sale i wyposażenie.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

szkolenie kadry PWSZ w Koninie

 


16.07.2021 r.

Informujemy o najbliższych terminach szkoleń dla kadry MCSM:

 1. Konsultacje on line dla szkoleń techników i informatyków symulacji medycznej oraz z zakresu symulacji niskiej wierności kadry dydaktycznej: od 16 lipca do 31 sierpnia 2021 r.
 2. Szkolenie w zakresie pośredniej wierności dla kadry dydaktycznej, cz. 1, Konin: 5-6 sierpnia 2021 r.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE


20.08.2021

Symulacji pośredniej wierności było poświęcone szkolenie dla kadry Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które przeprowadzono 5 i 6 sierpnia. Była to pierwsza część szkolenia, zrealizowana stacjonarnie. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje online, zaś po zakończeniu prac przygotowujących pomieszczenia MCSM w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 nastąpi druga część szkolenia stacjonarnego, już w warunkach rzeczywistych naszego Centrum.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

szkolenie dla kadry Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
szkolenie kadry
szkolenie pracowników PWSZ w Koninie

 

   


01.10.2021 r.

Informujemy o najbliższych terminach szkoleń dla kadry MCSM:

Szkolenie w zakresie wysokiej wierności dla kadry dydaktycznej, cz. 1, Łódź, 15-16 października 2021 r.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE


20.01.2022 r.

Informujemy o najbliższych terminach szkoleń dla kadry MCSM:

 1. Szkolenie praktyczne dla kadry uczelni zarządzającej w pielegniarstwie, Łódź, 21-22 stycznia 2022 r.
 2. Szkolenie egzaminatorów OSCE, Łódź, 28-30 stycznia 2022 r,

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE


 21.01.2022 r.

Choć na oddanie do użytku Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej trzeba jeszcze chwilę poczekać, postęp prac w wydzielonej do tego celu części budynku uczelni przy ul. Popiełuszki 4 jest rewolucyjny.

Ściany jasne i gładkie, kafelki i terakota dopasowane, łazienki gotowe. Teraz jeszcze instalacja sprzętu medycznego, informatycznego i centrum będzie gotowe do uruchomienia.

Czekamy z niecierpliwością.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Monoprofilowe centrum symulacji medycznej
Monoprofilowe centrum symulacji medycznej 2
Monoprofilowe centrum symulacji medycznej 3

 

21.01.2022 r.

 1. W dniach 13-14 grudnia 2021 r. oraz 7-8 stycznia 2022 r. czterech informatyków i techników PWSZ w Koninie wzięło udział w stażu, którego celem było nabycie praktycznych umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń i oprogramowania, jakie zostaną zainstalowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
 2. W okresie XI 2021- I 2022 grupa 23 studentów kierunku Pielęgniarstwo wzięło udział w drugiej edycji szkoleń, podnoszących praktyczne umiejętności:
 • w dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie ogólne dla wszystkich uczestników zajęć, mające na celu zaprezentowanie poradni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. R. Ostrzyckiego w Koninie (partnera projektu MCSM);
 • w dniu 29 listopada 2021 r. słuchacze uczestniczyli w praktycznym szkoleniu z zasad ewakuacji WSZ w Koninie;
 • w miesiącach listopad 2021 – styczeń 2022 studenci w grupach 2-3 osobowych mieli okazję zapoznać się z pracą w poszczególnych poradniach specjalistycznych szpitala.

Zajęcia prowadzone były przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

szkolenie pracowników w szpitalu
szkolenie pracowników w szpitalu 2
szkolenie pracowników w szpitalu 3

 22.02.2022 r.

Wkrótce otwarcie

1 marca 2022 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Na uroczystość zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, władze samorządowe subregionu konińskiego, przedstawicieli szpitali i placówek związanych z ochroną zdrowia, a także kadrę dydaktyczną i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Koninie.

Po części oficjalnej zaprezentowane zostaną nowe pomieszczenia centrum i jego nowatorskie wyposażenie, które służyć będzie podnoszeniu jakości kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w PWSZ w Koninie.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE


1.03.2022 r.

 

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
 
– To największa inwestycja dydaktyczna w 24-letniej historii naszej uczelni – mówił z dumą dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie podczas otwarcia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.
 
Uroczystości, która odbyła się w oddanych 1 marca do użytku pomieszczeniach centrum, towarzyszyło wiele dobrych słów i życzeń gości oraz pracowników ANS, ale też pokazy działań na symulatorach wysokiej wierności. Studenci pielęgniarstwa pod kierunkiem wykładowców, przeprowadzili kilka scenariuszy działań, w tym przygotowania pacjentki do cesarskiego cięcia oraz opieki nad pacjentem w zerowej dobie po usunięciu woreczka żółciowego metodą laparoskopową. Wysoko zaawansowane technologicznie fantomy chorych odwzorowują cechy ciała ludzkiego, służą m.in. do prowadzenia wentylacji mechanicznej, bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych, osłuchiwania szmerów oddechowych, a nawet regulacji szerokości źrenic i wielu innych postępowań medycznych.
– Uruchomienie tego centrum dało nam podstawę do starania się o prawo do prowadzenia studiów magisterskich na tym kierunku. Procedura jest już w toku – zaznaczył rektor Zimny.
otwarcie MCSM
otwarcie MCSM 2
otwarcie MCSM 3
otwarcie MCSM 4
otwarcie MCSM 7
otwarcie MCSM 5
otwarcie MCSM 6
otwarcie MCSM 8
otwarcie MCSM 9
otwarcie MCSM 10
otwarcie MCSM 11
otwarcie MCSM 12
otwarcie MCSM 13
otwarcie MCSM 32
otwarcie MCSM 18
otwarcie MCSM 18 (2)
otwarcie MCSM 15
otwarcie MCSM 20
otwarcie MCSM 21
otwarcie MCSM 22
otwarcie MCSM 24
otwarcie MCSM 25
otwarcie MCSM 26
otwarcie MCSM 27
otwarcie MCSM 28
IMG20220301122323
otwarcie MCSM 30
otwarcie MCSM 31
otwarcie MCSM 32
otwarcie MCSM 33
 

W najbliższym czasie zapraszamy na kolejne szkolenia w ramach projektu dla kadry dydaktycznej i  studentów kierunku Pielęgniarstwo, tym razem już w nowych pomieszczeniach naszego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej:

- 26-27 marca 2022 r. , pomieszczenia MCSM przy ANS w Koninie - "Szkolenie symulacji pośredniej wierności dla kadry dydaktycznej", cz. 2",

- 9-10 kwietnia 2022 r., pomieszczenia MCSM przy ANS w Koninie - "Szkolenie symulacji wysokiej wierności dla kadry dydaktycznej", cz. 2",

- 4-7 kwietnia 2022 r.  "Szkolenia dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w pomieszczeniach MCSM w Koninie"