fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

2021

Decyzja Nr 1/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony.
Decyzja Nr 2/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku filologia.
Decyzja Nr 3/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku pedagogika.
Decyzja Nr 4/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku języki obce w mediach i biznesie.
Decyzja Nr 5/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony.
Decyzja Nr 6/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku języki obce w mediach i biznesie.
Decyzja Nr 7/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku filologia.
Decyzja Nr 8/2021 w sprawie terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych dla studentów studiów II stopnia.
Decyzja Nr 9/2021 w sprawie standardów przygotowania projektu dyplomowego i jego oceny.
Załącznik Nr 1 - Standardy przygotowania projektu dyplomowego
Załącznik Nr 2 - Standardy przygotowania części opisowej projektu dyplomowego
Załącznik Nr 3 - Wzór strony tytułowej projektu dyplomowego
Załącznik Nr 4 - Karta oceny projektu dyplomowego i portfolio
Decyzja Nr 10/2021 w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych na kierunkach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik Nr 1 - Regukamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Załącznik Nr 2 - Regukamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku filologia
Załącznik Nr 3 - Regukamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku języki obce w mediach i biznesie
Załącznik Nr 4 - Regukamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku pedagogika
Załącznik Nr 5 - Regukamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku resocjalizacja


2020

Decyzja Nr 1/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Decyzja Nr 2/2020 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

 

2019

Decyzja Nr 1/2019 w sprawie wykazu członków Kolegium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Decyzja Nr 2/2019 w sprawie przyjęcia regulaminów studenckich praktyk zawodowych na kierunkach na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik Nr 1 - Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony”
Załącznik Nr 2 – Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „filologia”
Załącznik Nr 3 - Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „języki obce w mediach i biznesie”
Załącznik Nr 4 - Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „pedagogika”
Załącznik Nr 5 - Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „resocjalizacja”