fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

 Dyżury pracowików Katedry Nauk Ekonomicznych w semestrze letnim 2021/2022

 

Nazwisko i imię Termin dyżuru  Godzina dyżuru Miejsce odbywania dyżuru
Bartczak Magdalena dr poniedziałki 19:00-19:45 MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad6477c6335b543719aeda8eec5c3ab7d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0952ec6c-b516-49ab-8c0e-e90506101a48&tenantId=910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591
Cherniavska Tetiana dr hab. środy 12:00-12:45 MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2b9f30a5437d44bf84570d946e7f0aba%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=a5e58ca7-7901-4db2-aeaa-1ac78d583473&tenantId=910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591 
Cieciura Małgorzata dr inż. TP wtorki 8:45-9:30 s.311, ul. Przyjaźni 1
TN poniedziałki 10:00-10:45 MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3a8b4c2fc26401a854d61f64625bc24%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6db7038-62ce-4af3-bfb0-00615a8c9370&tenantId=910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591 
Cieślak Robert dr inż. wtorki 10:45-11:30 sala 101t Wyszyńskiego 35
Dzikowska Monika mgr wtorki 10.30 do 11.15 s.212, ul. Przyjaźni 1
Gulczyński Waldemar dr czwartki 15:05-15:50 ul. Przyaźni 1, pok.212
Hamrol Mirosław dr hab., prof. PWSZ w Koninie piątki 13:00 - 13:45 MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aea8d6fcea35d40a2baf0e1373256d6a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=457c5e7c-5d56-48cc-afff-a064836f6891&tenantId=910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591
Hundert Marcin dr czwartki 18:30-19:15 MS Teams   kod: lxpx7n0
Jurczak Robert dr wtorki 8:45-9:30 MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acJG_LtagjeS0JnzHtiQ8q6UXwmLI5TKQxx_79SuAJ9k1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=649ea1aa-3359-4dda-94f1-13595d242c55&tenantId=910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591
Klosa-Komańda Edyta dr

poniedziałki

 

25-26 kwietnia - ODWOŁANE

16:30-17:15

(21.03 w godz. 09:00-09:45)

25.04 oraz 09.05 w godz. 11.30-13.00 (sala 309)

s.314
Krajewska Hanna dr piątek 9:00-9:45 MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_EX8fNzTt6wo6z8d8FuXZuYEH-rhPhPrDVKFFaPhLaY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=34d961a7-a5e3-4c87-8640-e322e3b07e3c&tenantId=910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591
Maliński Marek dr piątki  8:50 - 9:35 s.5b, ul. Przyjaźni 1
Mielczarek Mikołaj dr wtorki 10:00 - 11:00  s.215, ul. Przyjaźni 1
Olczak Dariusz mgr wtorki 16:50 - 17:35 s.212, ul. Przyjaźni 1
Pawłowski Tomasz dr poniedziałki  12:10 - 12:55 MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI2OGEyYmItNGQzNi00ZGU1LTk1Y2MtOTlhNzdiZjMyOTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%2209b1dc97-13be-48ce-9d3d-c31922fda3c0%22%7d
Piechota Robert dr poniedziałki 11:00-11:45 s.213, ul. Przyjaźni 1
Rogaczewski Robert dr poniedziałki 9:30-10:15 MS Teams; Kod dostępu: zzhvh7n
Starowicz Wiesław prof. dr hab. inż. poniedziałki TP 14:15 - 15:00 s.212, ul. Przyjaźni 1
wtorki  14.15 - 15:00 MS Teams w zespole "Konsultacje - prof. Wiesław Starowicz"
Stronka Dariusz dr czwartki 16:45-17:30 s.212, ul. Przyjaźni 1
Szczypa Piotr dr hab., prof. PWSZ w Koninie środy TN 17:00-17:45 MS Teams, hasło: x1wt6x3
środy TP 9:00-9:45 s.320, ul. Przyjaźni 1
Szymankowska Agnieszka dr środy 13:15-14:00 s.310, ul. Przyjaźni 1
Waligórska-Kotfas Anna dr wtorki 10:00 - 11:00 s.123, ul. Przyjaźni 1
Wiliński Dariusz mgr wtorki 9:40-10:25 s.121, ul. Przyjaźni 1
Wlazły Agnieszka mgr wtorki: TP: 11:15-12:00
TN: 9:00-9:45
s.212, ul. Przyjaźni 1
Zawieja-Żurowska Karina dr poniedziałki 11:30 do 12:30 Biuro Rektora, pok. 201, ul. Przyjaźni 1
Zimniewicz Szymon dr wtorki  10:45-11:30 s.215, ul. Przyjaźni 1
Zimny Artur dr hab. prof. PWSZ wtorki 10:00-10:45 Biuro Rektora, pok. 201, ul. Przyjaźni 1