fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta spełnia rolę dwóch dokumentów: tradycyjnej legitymacji oraz karty bibliotecznej. Karta biblioteczna umożliwi Ci dostęp do Biblioteki

Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Zawiera: zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących studentom.

Elektroniczna Legitymacja Studencka
 

Student otrzymuje jedną legitymację na cały czas trwania studiów (nie dotyczy to sytuacji szczególnych, w których konieczne jest wydanie duplikatu ELS lub nowej ELS ze zmienionymi danymi).
 

Student może posługiwać się elektroniczną legitymacją nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, jednakże w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Wysokość opłat za wydanie ELS określa właściwe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki.

  • legitymacja 22 zł, duplikat 33 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto ANS w Koninie: Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Koninie

22150014611214600147750000
(podając: nazwisko i imię, kierunek studiów,

z dopiskiem „opłata za ELS” lub „duplikat ELS”)