fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Zestawienie FE RP UE HERB

Forma studiów:

 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  inżynier

Czas trwania - 4 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.  W ramach projektu studia na kierunku automatyka i robotyka w formie niestacjonarnej Uczelnia oferuje bezpłatne.


Cel studiów  

Wykształcenie absolwenta – inżyniera automatyki i robotyki zajmującego się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych – przygotowanego do współpracy z innymi specjalistami.


Moduły

metody projektowania wirtualnego - absolwenci tej specjalności posiądą szeroki wachlarz zagadnień, przez co mogą dopasować się do każdej grupy problemów CAD/CAM, jakich wymagać będzie jego przedsiębiorstwo. Kształcenie zawiera wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń zautomatyzowanych, zrobotyzowanych stacji produkcyjnych, jak również zastosowania metod sztucznej inteligencji. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych, projektowych oraz zapleczu naukowo-badawczym

odnawialne źródła energii - absolwenci specjalności odnawialne źródła energii, posiadają wiedzę z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych. Posiadają również wiedzę z zakresu montażu systemów służących OZE. Specjalność OZE przygotowuje specjalistów do wykonywania zadań dotyczących wszelkich urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Absolwent, który ukończy taką specjalność znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, administracji, a także w na stanowiskach doradczych, związanych z energetyką odnawialną


Perspektywy zatrudnienia

 1. Firmy wykorzystujące systemy automatyki i robotyki,
 2. Firmy wdrażające i nadzorujące eksploatację, nowoczesnych urządzeń automatyki,
 3. Firmy projektowe i wdrożeniowe z zakresu robotyki i automatyki,
 4. Pracownicy utrzymania ruchu,
 5. Menadżerowie zarządzający pracownikami produkcji,
 6. Ośrodki naukowo-badawcze,
 7. Firmy z zakresu doradztwa technicznego i szkoleniowego,
 8. Własne firmy.

Terminy naboru

I nabór: 1 lipca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

Kryteria naboru na kierunek automatyka i robotyka

Osoby mieszkające i/lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat, nastawione na rozwój kompetencji lub kwalifikacji dopasowanych do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej i wpisujących się w inteligentne specjalizacje (logistyka, odnawialne źródła energii).

Przedmiot zdawany na maturze:

 • Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
 • Matematyka
 • Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek