fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Zestawienie FE RP UE HERB

Forma studiów

 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.  W ramach projektu studia na kierunku logostyka w formie niestacjonarnej Uczelnia oferuje bezpłatne.


Cel studiów  

Celem studiów na kierunku logistyka jest przygotowanie absolwentów do pracy w branży TSL. Trzy lata praktycznych studiów dają możliwość poznania wszystkich obszarów logistyki i umożliwiają podjęcie pracy w ciekawym i atrakcyjnym zawodzie lub rozpoczęcie działalności w ramach własnej firmy.


Moduły 

magazynowanie i obsługa rynku - studenci którzy ukończą tę specjalność  są  przygotowani  do  pracy w dynamicznie rozwijającej się branży związanej z obsługą, dystrybucją towarów i ładunków składowanych  w  centrach  logistycznych  i  magazynowych  oraz  przygotowuje  do  pracy  na stanowiskach związanych ze specyfiką obsługi sieci handlowych

transport i spedycja - absolwenci   tej   specjalności  są  przygotowani  do podejmowania aktywności w branży  transportowej  i  spedycyjnej  (obrót  towarowy,  przewozy)  a  w  szczególności  na stanowiskach: spedytora, osoby zarządzającej organizacją i planowaniem tras oraz specjalisty ds. kontroli i rozliczeń czasu pracy


Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci logistyki mają przed sobą sporo zawodowych perspektyw i możliwości, gdyż są przygotowani do pracy w miejscach, w których kluczową rolę odgrywa sprawne zarządzanie przepływem towarów, a więc:  zaopatrzenie, magazyn, handel, planowanie produkcji, transport oraz dystrybucja towarów. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w różnych branżach, choć najpopularniejszymi wśród logistyków są:

 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa spedycyjne,
 • centra logistyczne i magazynowe,
 • zakłady komunikacji miejskiej,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • itp.

Terminy naboru

I nabór: 1 lipca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

Kryteria naboru na kierunek logistyka

Osoby mieszkające i/lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat, nastawione na rozwój kompetencji lub kwalifikacji dopasowanych do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej i wpisujących się w inteligentne specjalizacje (logistyka, odnawialne źródła energii).

Przedmiot zdawany na maturze:

Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)

Matematyka

Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

 #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie