fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Zestawienie FE RP UE HERB

Forma studiów

 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  inżynier

Czas trwania - 4 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.  W ramach projektu studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w formie niestacjonarnej Uczelnia oferuje bezpłatne.


Cel studiów  

Wykształcenie absolwenta przygotowanego do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i obsługą maszyn technologicznych w tym maszyn rolniczych i pojazdów, a także organizacją procesów produkcyjnych w tych przedsiębiorstwach.


Moduły

eksploatacja pojazdów i elektromobilność - absolwent specjalności zdobędzie wiedzę  i  umiejętności  konieczne do  zrozumienia  zagadnień  z  zakresu  budowy, wytwarzania  i  eksploatacji  pojazdów. Specjalność ta umożliwi uzyskanie przez studenta dodatkowych kompetencji z zakresu  projektowania elementów pojazdów samochodowych, diagnostyki oraz tuningu mechanicznego. Absolwent jest przygotowany do interesującej pracy w stacjach obsługi, naprawy i kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży samochodów, a także może zostać diagnostą lub rzeczoznawcą samochodowym. Absolwent posiada również wiedzę dotyczącą samochodów hybrydowych, elektrycznych, wodorowych

odnawialne źródła energii - absolwenci posiądą wiedzę z zakresu konstruowania instalacji fotowoltaicznych. Posiądą również wiedzę z zakresu konstruowania systemów służących OZE. Specjalność OZE przygotowuje specjalistów do wykonywania zadań dotyczących wszelkich urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Absolwent, który ukończy taką specjalność znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, administracji, a także w na stanowiskach doradczych, związanych z energetyką odnawialną


Perspektywy zatrudnienia

 1. Pracownicy utrzymania ruchu
 2. Pracownicy działu marketingu
 3. Pracownicy działu sprzedaży
 4. Inżynier normowania pracy
 5. Inżynier organizacji i planowania produkcji
 6. Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
 7. Konsultant komitetu technicznego
 8. Normalizator
 9. Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
 10. Specjalista kontroli jakości
 11. Towaroznawca
 12. Główny technolog
 13. Menadżerowie zarządzający pracownikami produkcji
 14. Ośrodki naukowo-badawcze
 15. Firmy z zakresu doradztwa technicznego i szkoleniowe
 16. Własne firmy

Terminy naboru

I nabór: 1 lipca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.


Kryteria naboru na kierunek mechanika i budowa maszyn

Osoby mieszkające i/lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat, nastawione na rozwój kompetencji lub kwalifikacji dopasowanych do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej i wpisujących się w inteligentne specjalizacje (logistyka, odnawialne źródła energii).

Przedmiot zdawany na maturze:

 • Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
 • Matematyka
 • Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek