fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Zestawienie FE RP UE HERB

Forma studiów

 • niestacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister inżynier

Czas trwania

 • ścieżka inżynierska: studia stacjonarne i niestacjonarne - 1,5 roku
 • ścieżka licencjacka: studia stacjonarne i niestacjonarne - 2 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.  W ramach projektu studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji  w formie niestacjonarnej Uczelnia oferuje bezpłatne.


Cel studiów     

Wykształcenie absolwenta przygotowanego do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i obsługą maszyn technologicznych, a także organizacją procesów produkcyjnych w tych przedsiębiorstwach.


Moduły

przygotowanie i organizacja produkcji - absolwent posiada wiedzę i nabył praktyczne umiejętności niezbędne dla wymagań kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto potrafi dokonać wyboru metod organizacji i sterowania produkcją, stosować metody optymalizacji produkcji i logistyki oraz dokonywać projektowania systemów produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do promowania kultury projakościowej w obszarze swojej przyszłej działalności zawodowej, do wymagania od innych przestrzegania norm i obowiązujących zasad w szczególności w zakresie zarządzania produkcją oraz utrzymywania odpowiedniej jakości wytwarzania wyrobów i usług. Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Potrafi ulepszać procesy produkcyjne oraz stosować w tym celu odpowiednie metody i narzędzia lean manufacturing

transport i logistyka produkcji - absolwent posiada wiedzę i nabył praktyczne umiejętności niezbędne dla wymagań kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto potrafi planować i dobierać właściwe środki transportu wewnętrznego i drogowego, posiada umiejętności w zakresie organizacji procesów transportowych, metod optymalizacji produkcji i logistyki, projektowania systemów produkcyjnych i transportowych oraz kształtowania kosztów produkcyjnych i transportowych. Absolwent jest przygotowany do promowania kultury projakościowej w obszarze swojej przyszłej działalności zawodowej, do wymagania od innych przestrzegania norm i obowiązujących zasad, utrzymywania jakości prowadzonej działalności, szczególnie w obszarze transportu i logistyki produkcji. Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy w branży transportowej i produkcyjnej, w tym do zarządzania systemami i procesami logistycznymi, produkcyjnymi oraz technologicznymi


Perspektywy zatrudnienia

 1. Przedsiębiorstwa zajmujące się inżynierią produkcji,
 2. Jednostki projektowe i doradcze,
 3. Jednostki gospodarcze i administracyjne,
 4. Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji zarządzania.

Terminy naboru

I nabór: 1 lipca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

Kryteria naboru na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji 

Osoby mieszkające i/lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat, nastawione na rozwój kompetencji lub kwalifikacji dopasowanych do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej i wpisujących się w inteligentne specjalizacje (logistyka, odnawialne źródła energii).

Ocena z dyplomu ukończenia studiów:

Punkt nr I

pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i zakończonych uzyskaniem kwalifikacji (dyplomów) innych, niż kwalifikacje inżyniera lub magistra inżyniera – w przypadku studiów trwających 4 semestry i mających minimalny wymiar 120 pkt ECTS

Punkt nr II

pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i zakończonych uzyskaniem kwalifikacji (dyplomów) inżyniera lub magistra inżyniera – w przypadku studiów trwających 3 semestry i mających minimalny wymiar 90 pkt ECTS

Max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek