fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie ogłosiło nabór kandydatów na stanowiska:

 1. Starszy Specjalista do spraw: kontroli/obsługi zamówień publicznych w Wydziale Kontroli 3 w Departamencie Nadzoru i Kontroli
 2. Starszy Specjalista do spraw: obsługi mediów w Wydziale ds. Mediów, Biuro Komunikacji
 3. Specjalista do spraw: uznawania kwalifikacji w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
 4. Specjalista do spraw: programowania, monitorowania i oceny działań w zakresie transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa Wydział Transplantologii i Krwiolecznictwa Departament Lecznictwa
 5. Specjalista do spraw: opiniowania aktów prawnych oraz sporządzania opinii prawnych w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym
 6. Starszy Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu i Finansów
 7. Specjalista do spraw: prognozowania w Wydziale Prognoz i Modelowania w Departamencie Analiz i Strategii
 8. Specjalista do spraw: analiz Big Data w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii
 9. Specjalista do spraw: analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Systemów Informacyjnych w Departamencie Analiz i Strategii
 10. Specjalista do spraw: obsługi finansowej projektów POIŚ 2014-2020 w Wydziale Finansowym w Departamencie Oceny Inwestycji
 11. Referendarz do spraw: administracji Systemem Obsługi List Refundacyjnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
 12. Referendarz do spraw: refundacyjno-prawnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
 13. Starszy Specjalista do spraw: wdrażania programów i projektów pomocowych w zakresie zdrowia w ramach programów pomocowych w Wydziale Koordynacji Wsparcia Unii Europejskiej i Programów Pomocowych w Departamencie Oceny Inwestycji
 14. Specjalista do spraw: zamówień publicznych i organizacji konferencji w Wydziale Strategii i Projektów w Departamencie Analiz i Strategii
 15. Specjalista do spraw: analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Zasobów Ochrony Zdrowia w Departamencie Analiz i Strategii

Praktyki studenckie

Praktyki absolwenckie