fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

I ROK SUM (CYKL KSZTAŁCENIA 2021- 2023)

II semestr

a/ luty-sierpień

b/luty-czerwiec

a/zawodowa

b/specjalizacyjna-tłumaczenia

c/pedagogiczna

a/90h

b/60h

c/60h

 

a) PRAKTYKA ZAWODOWA dotyczy studentów obu specjalizacji i odbywa się według poniższej instrukcji:

instrukcja do pobrania (8)

II SEMESTR 90 godzin - praktyka obserwacyjna przeznaczonych na  obserwację i zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem instytucji, przedsiębiorstwa, organizacji, oraz z obowiązującymi w danym miejscu pracy regulaminami i przepisami BHP i ppoż., wewnętrznymi regulaminami poszczególnych działów, prawem pracy .

Praktyka powinna przebiegać w instytucjach, których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji.

UWAGI

a) w każdym semestrze praktyka powinna odbywać się w innej firmie/instytucji

b) miejsca praktyk zawodowych są proponowane przez Uczelnię, jednakże studenci mają możliwość zgłaszania własnych propozycji; zobowiązani są wtedy dostarczyć krótki opis firmy/instytucji, na podstawie którego, po weryfikacji, menedżer kierunku zatwierdza wybór miejsca praktyki.

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

- sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk),

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

b) PRAKTYKA SPECJALIZACYJNA- TŁUMACZENIA dotyczy studentów specjalizacji translacja  i odbywa się wg. nastepującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (7)

II SEMESTR – 60h

  • tłumaczenie materiałów zamieszczanych na profilu FB kierunku filologia – tłumaczenie z języka polskiego na język angielski (20 h – 1 post tygodniowo w ścisłej współpracy z komitetem redakcyjnym)
  • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowców przedmiotów z modułu kształcenia specjalizacyjnego 10 przygotowanych dla studentów - tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (20 h)
  • tłumaczenia ustnego w ramach programu „Buddies” – asystowanie studentom zagranicznym lub obsługa konferencji międzynarodowej (20 h)

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

- portfolio tłumaczonych tekstów

- potwierdzony wykaz tłumaczeń ustnych

 

c) PRAKTYKA SPECJALIZACYJNA-PEDAGOGICZNA dotyczy studentów specjalizacji dydaktyka  i odbywa się wg nastepujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (6)

II SEMESTR 60h obserwacji

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły (I, II rok)

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę (I, II rok)

- arkuszy obserwacji (I rok – 20 szt., II rok – 20szt.)