fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

 

Informacje dla kończących studia

 

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest:

- uzyskanie efektów uczenia się, określonych w programie studiów, do których przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, tzn. pozytywne zaliczenie semestru,
- uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu Projekt dyplomowy – prezentacja w grupie,
- uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego - części teoretycznej i praktycznej.

 

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest:

-  uzyskanie efektów uczenia się, określonych w programie studiów, do których przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, tzn. pozytywne zaliczenie semestru,
-  uzyskanie pozytywnej oceny z seminarium,
-  złożenie pracy do systemu APD (po akceptacji promotora), która poddana jest procedurze antyplagiatowej
-  złożenie w Dziekanacie WNHS pracy dyplomowej (drukowanej z APD) wraz z załącznikami oraz portfolio,
-  przystąpienie do egzaminu i obrona pracy dyplomowej z wynikiem pozytywnym.