fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

MNiSW logo

W 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przyznało ANS w Koninie środki finansowe na realizację inwestycji związanej z kształceniem.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. ,,Doposażenie istniejących pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny w ANS w Koninie” wyniosła 1 500 000 zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 065 000 zł.

Inwestycja polega na zakupie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, który doposaży już istniejące specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. pracownię transportowo-logistyczną, pracownię magazynową, laboratorium diagnostyki, napędów i elektromobilności czy pracownię kosmetologii. Sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach praktycznych na kierunkach: logistyka; automatyka i robotyka; mechanika i budowa maszyn; zarządzanie i  inżynieria produkcji; kosmetologia; pielęgniarstwo.

Dotychczas zakupiono sprzęt na łączną kwotę prawie 330 000 zł:

  • stanowisko dydaktyczne Aktoryka i sensoryka systemów pojazdowych,
  • stanowisko testowania turbosprężarek,
  • stanowisko testowania wtryskiwaczy STW-1A,
  • urządzenie do radiofrekwencji 550VA/200W TERMOSALUD SYMMED.

Celowość inwestycji

Inwestycja ma na celu podniesienie jakości kształcenia na zajęciach praktycznych na kierunkach logistyka, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz kierunkach inżynieryjno-technicznych. Zakup sprzętów ma stworzyć warunki do symulacji rzeczywistych problemów występujących w środowisku zawodowym oraz przygotować przyszłych studentów na nowe możliwości rynku pracy. Praktyczne posługiwanie się profesjonalnym sprzętem, oprogramowaniem i przyrządami umożliwi studentom przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

rektor otzrymujący czek