fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

 

logotypy projekt

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
otrzymała 1 mln zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia
„Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości”

 

Umowę w tej sprawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała z Ministrem Edukacji i Nauki 13 maja 2020 r. Celem programu jest wsparcie uczelni w realizacji zadań, które wpłyną na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Główne zadania projektu:

1. Doposażenie pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny na potrzeby kierunków studiów z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych:

 • laboratorium elektrotechniki i elektroniki,
 • laboratorium diagnostyki,
 • pracowni fizyki,
 • pracowni informatycznej.

2. Utworzenie nowych specjalistycznych stanowisk oraz doposażenie istniejących pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny na potrzeby kierunków studiów z zakresu nauk o zdrowiu:

 • pracowni diagnostyki laboratoryjnej,
 • pracowni badań fizykalnych,
 • pracowni dietetyki,
 • pracowni kosmetycznej,
 • pracowni podologii,
 • pracowni wizażu i stylizacji.

3. Doposażenie istniejących specjalistycznych pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny na potrzeby kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych:

 • laboratorium językowego (w tym zakup kabiny do tłumaczeń symultanicznych).

4. Wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia przez zakup nowoczesnych środków dydaktycznych służących rozwijaniu zasobów w zakresie kształcenia na studiach o profilu praktycznym:

 • sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządo­waniem,
 • oprogramowania specjalistycznego,
 • gier symulacyjnych,
 • pomocy dydaktycznych.

5. Poszerzanie liczby praktyków pracujących ze studentami przez włączenie przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych właściwych dla danego kierunku studiów w prowadzenie:

 • zajęć praktycznych i seminariów w siedzibach interesariuszy
 • dodatkowego przedmiotu pn. Wprowadzenie do praktyk
 • indywidualnych konsultacji dla studentów w obszarze praktyk zawodowych.

6. Ponadprogramowa aktywność szkoleniowa dla studentów poszerzająca ich kwalifikacje, szczególnie w zakresie specyficznych kompetencji oczekiwanych przez lokalne otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni.

7. Doskonalenie kadry dydaktycznej uczelni.

8. Aktualizacja zasobów biblioteki i poprawa dostępności do elektronicznych źródeł wiedzy.