fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Samorząd Studencki stanowi jeden z najważniejszych organów uczelni od samego jej początku.

To właśnie tutaj powstają i wchodzą w życie, wszystkie zmiany i inicjatywy z ramienia studentów.

W związku z charakterem ANS w Koninie, organy te mają niezwykły charakter bliskiej współpracy i łatwości komunikacji, czym nie mogą się pochwalić większe uczelnie.

Działalność w Samorządzie nie tylko gwarantuje ciekawe wyzwania w obrębie nauczania oraz konstruktywny sposób spędzania wolnego czasu: aktywny udział ma znaczenie podczas oceny wniosku stypendialnego.

Samorząd mieści w sobie wiele najróżniejszych funkcji, które mają okazję pełnić studenci:

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego: najwyższy kolegialny organ uchwałodawczy, podczas posiedzeń podejmuje kluczowe decyzje dotyczące działań Samorządu Studenckiego

Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – kolegialny organ wykonawczy RUSS, odpowiada za reprezentowanie Samorządu Studenckiego wobec władz Uczelni oraz współpracowników zewnętrznych. Koordynuje i wykonuje najważniejsze zadań związane z jego działalnością. W jego skład wchodzi Przewodniczący, 3 Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego: naczelnik Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (RUSS) sprawujący kontrolę nad obradami i merytoryczne wsparcie dla pozostałych członków.

Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego: wykonuje kluczowe zadania w Samorządzie Studenckim, koordynuje działania swojego wydziały oraz zastępuję Przewodniczącego w razie jego nieobecności

Sekretarz Samorządu Studenckiego: osoba odpowiedzialna za sporządzanie pism, protokołowanie spotkań samorządu, obieg i archiwizację dokumentów. Posada idealna dla osób dokładnych, skrupulatnych i lubiących porządek.

Studencki Rzecznik Osób z Niepełnosprawnością: ANS w Koninie jako uczelnia dostępna i otwarta dla każdego, posiada w organach samorządu osobę będąca przedstawicielem tych osób, które potrzebują innego podejścia.

Studencki Koordynator Kół Naukowych: uczelnia ma wiele naukowych organizacji studenckich, a świadomość ich potrzeb i wpływu na nasze otoczenie, ma swoje miejsce poprzez właśnie to stanowisko.

Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta: mimo małego rozmiaru kampusu ANS w Koninie, istnieją tutaj akademiki, które same w sobie są małymi studenckimi społecznościami. One również wymagają swojego przedstawiciela.

Skład Rady Studentów:

 • Sandra Owczarek - Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Magdalena Juszczak - Wiceprzewodniczący z WNZ
 • wakat - Wiceprzewodniczący z WNET
 • Wiktoria Skwarczyńska - Wiceprzewodniczący z WNHS
 • Lidia Orzechowska - Sekretarz Samorządu Studenckiego
 • Ivan Tereshchenko - Przewodniczący Domu Studenta
 • Kinga Mazur - Studencki Rzecznik Osób z Niepełnosprawnością
 • Damian Gasiecki - Studencki Koordynator Kół Naukowych
 • Weronika Potasińska - Członek RS
 • Emilia Laskowska - Członek RS
 • Beata Reśkiewicz - Członek RS
 • Amelia Łyskawińska - Członek RS
 • Iga Szwacińska - Członek RS
 • Magdalena Kierzek - Członek RS

Członkowie Komisji Rewizyjnej: organ kontroli prawnej Samorządu Studenckiego, upewnia się o pełnej zgodności wszystkich działań z regulaminem.

 • Beata Reskiewicz
 • Aleksander Tokarek
 • Kinga Mazur

Studencka Komisja Wyborcza: oparty na demokratycznych zasadach Samorząd Studencki, wymaga niezależnego organu dbającego o wszystkie zasady prowadzenia głosowań i wyborów.

 • Damian Gasiecki - Przewodniczący
 • Emilia Laskowska
 • Łukasz Rewers

Rada Mieszkańców Domu Studenta nr 1 i 2: zajmuję się sprawami związanymi z Domami Studenta ANS w Koninie, tak, aby studenci mieli tam jak najlepsze warunki do mieszkania

DOM STUDENTA NR 1

Przewodniczący: Ivan Tereshchenko
Zastępca Przewodniczącego: Dmytro Kryvoshei
Sekretarz: Denys Semenchevskyi
Skarbnik: Maksym Bodnar

DOM STUDENTA NR 2

Przewodniczący: Natalia Kilichowska
Zastępca Przewodniczącego: Konrad Kochański
Sekretarz: Szymon Jarek
Skarbnik: Martyna Synówka

Senat: delegaci woli studentów w Senacie uczelni, to prestiżowa funkcja, daje szansę na pracę z najwyższymi przedstawicielami kadry uczelni.

 • Sandra Owczarek
 • Lidia Orzechowska
 • Weronika Potasińska
 • Wiktoria Antczak

Kolegium Elektorów: odpowiada za wybór nowego Rektora, studenci stanowią 20% całego składu

 • Lidia Orzechowska
 • Sandra Owczarek
 • Weronika Potasińska
 • Katarzyna Lewandowska

Komisje Dyscyplinarne: egzekwowanie zasad i regulaminów jest najwyższą wartością uczelni. Wyciąganiem konsekwencji z niedbałości o tę wartość, zajmują się Komisje Dyscyplinarne, zarówno studenckie jak i nauczycieli akademickich.

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

 • Damian Gasiecki

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 • Paulina Guźniczak (Hubert)
 • Maria Różańska

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych:

 • Damian Gasiecki
 • Weronika Potasińska

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 • Sandra Piotrowska
 • Wiktoria Skwarczyńska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 • Paulina Olejnik
 • Martyna Pecyna

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych:

 • Kamila Gmachowska
 • Katarzyna Błaszczyk

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 • Patrycja Orkowska
 • Anna Witkowska

Komisja ds. Mieszkaniowych Studentów: funkcja obejmuje obowiązek dbania o dobrostan mieszkaniowy studentów, aby zagwarantować pomoc osobom poszkodowanym lub w potrzebie.

 • wakat

Komisja Stypendialna: nagradzanie za wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia, to jeden z najlepszych sposobów zachęcania do aktywności i pilności. Tym właśnie zajmuje się Komisja Stypendialna.

Komisja Stypendialna:

 • Sandra Owczarek
 • Paulina Guźniczak (Hubert)
 • Patrycja Nejman
 • Emilia Laskowska

Odwoławcza Komisja Stypendialna:

 • Lidia Orzechowska
 • Joanna Kamińska 
 • Kamila Gmachowska 

Uczelniana Komisja Wyborcza: najwyższy organ sprawowania opieki nad stanem cnót demokratycznych, to niezwykle ważna funkcja.

 • Damian Gasiecki

Komisja ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni: student będący członkiem tej komisji ma zagwarantowaną okazję uczestniczenia w obradach dotyczących przyszłości całej ANS w Koninie.

 • Wiktoria Skwarczyńska

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia: poświadczanie o wysokim poziomie kształcenia na ANS w Koninie, to jedna z najważniejszych funkcji. Ma ona wpływ na wypełnianie obowiązku edukacji i rozwoju studentów.

 • Damian Gasiecki

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na wydziałach:

 • Patrycja Nejman - Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Damian Gasiecki - Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Kinga Mazur- Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Wydziałowa Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na najlepsza pracę dyplomową: ukoronowaniem edukacji jakim jest napisanie i obrona pracy, może zyskać dodatkowy atut, jako wyróżniona właśnie w tej komisji.

 • Paulina Guźniczak (Hubert)- Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Damian Gasiecki - Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Kinga Mazur - Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Komisja ds. Wyróżnień i Nagród dla studentów: oprócz systemu stypendiów, ANS w Koninie daje szansę na otrzymanie wyróżnień i nagród za najróżniejsze, godne tego osiągnięcia. Przyznanie to wymaga stosownej oceny, czym właśnie zajmuje się ta komisja.

 • Emilia Laskowska

Zespół ds. monitorowania funkcjonowania ANS w Koninie w czasie epidemii COVID-19:

Obecny stan epidemiologiczny ma niespotykany wcześniej wpływ na działanie uczelni. Wobec tego, stosowna komisja dba o stan licznych mechanizmów uczelni i poprawność ich działania.

 • Katarzyna Błaszczyk

Jeżeli wśród tych licznych funkcji widzisz miejsce dla siebie, chcesz pomóc w wielu akcjach prowadzonych przez samorząd lub po prostu masz ochotę na uczynienie zmian w swoim studenckim otoczeniu: śmiało!

 

Czekamy właśnie na Ciebie!

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/f0ZEZKVMLK

Kontaktowy e-mail w sprawie rekrutacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook: https://www.facebook.com/samorzad.pwszkonin
Instagram: https://www.instagram.com/russ_pwsz_konin/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZwEkdjhjqeaGM7OJgccMqQ