fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną w 1998 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 76, poz. 497) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 26, poz. 283). Jako Akademia Nauk Stosowanych w Koninie działa od 1 marca 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. poz. 136).

Uczelnia jest prekursorem publicznego szkolnictwa wyższego w Wielkopolsce Wschodniej. Przez niemal ćwierć wieku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, skutecznie i dobrze wpisała się w edukacyjny i społeczny krajobraz miasta oraz regionu.

Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz statutu uczelni. Ma uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera oraz magistra.

 

główny budynek uczelni ul. Przyjaźni 1