fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Ponad 90 uczniów klas maturalnych odebrało świadectwa ukończenia klasy akademickiej ANS w Koninie. Z Zespołu Szkół im. Kopernika to absolwenci klasy „finanse i rachunkowość” (41), a z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych absolwenci klas „spedytor” (17) oraz „mechanika i budowa maszyn” (33).

Uczniowie, którzy przystąpili do uczelnianego programu „Klasa akademicka” w cyklu 2021-2023 brali udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych ANS w Koninie: wykładach, warsztatach, szkoleniach, laboratoriach. Dla klasy finanse i rachunkowość były to m.in. zajęcia „Skuteczne zarządzanie finansami osobistymi”, dla klasy spedytor wykład „Organizacja kontroli jakości w branży automotive”, a dla mechaników zajęcia laboratoryjne „Podstawy programowania ramion robotów”.

Wręczający im 23 marca 2023 r. świadectwa dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS w Koninie, wyraził nadzieję, że zechcą wykorzystać tę nabytą na uczelni wiedzę i umiejętności podczas dalszej nauki. – Zdaję sobie sprawę, że młodzi ludzie różnie podchodzą do kwestii dalszej edukacji po maturze. Coraz częściej zadają sobie pytanie – czy w ogóle warto studiować. Przecież jest tyle ciekawych zawodów i możliwości rozwijania się, a studia nie są do tego konieczne. Miejcie jednak na uwadze, że zazwyczaj lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż żałować, że się nie zrobiło, że nie wykorzystało się pewnej szansy – zachęcał nieco przewrotnie do podejmowania studiów.

Słowa rektora o tym, że warto studiować wsparł i rozwinął Tomasz Kucharczyk, dyrektor „Koperasa”, podkreślając, że pokutujące ciągle przekonanie, że po studiach nie zarabia się dobrze, jest mylne. – Można łączyć wykształcenie z dobrymi zarobkami – podkreślił i dodał z naciskiem, że ukończenie studiów gwarantuje bycie w elicie społecznej i zwiększa szansę wypłynięcia na szerokie wody.

Natomiast Karol Niemczynowicz, dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych, z którego w zeszłym roku szeregi studentów ANS zasiliło najwięcej absolwentów, zwrócił uwagę na wieloletnią dobrą współpracę z uczelnią, co bardzo poszerzyło spektrum wiedzy i możliwości jej absolwentów. Nawiązując do poprzedników dodał, że ukończenie studiów o określonym kierunku nie zamyka drzwi do realizowania innych zainteresowań. – Wręcz odwrotnie – przygotowuje do zmian, w tym nawet zmiany zawodu – zaznaczył.

Przypomnijmy, w bieżącym roku akademickim ANS w Koninie prowadziła 16 klas akademickich (z dziewięciu szkół średnich z Konina i regionu) o bardzo zróżnicowanych profilach. Oprócz wymienionych wcześniej, były to m.in. języki obce w mediach, systemy energetyki odnawialnej, resocjalizacja, mechanika pojazdów samochodowych.

aria

zakończenie klas akademickich 10
zakończenie klas akademickich
zakończenie klas akademickich 7
zakończenie klas akademickich 6
zakończenie klas akademickich 8
zakończenie klas akademickich 2
zakończenie klas akademickich zdjęcie grupowe 1
zakończenie klas akademickich zdjęcie grupowe 2
zakończenie klas akademickich zdjęcie grupowe 3