fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Niezwykle bogaty w wydarzenia program, mający na celu wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia na kierunku resocjalizacja, zrealizowany został 23 marca za sprawą trzech wizyt studyjnych oraz seminarium naukowego z udziałem studentów III roku resocjalizacji, wykładowców z Katedry Nauk Społecznych ANS w Koninie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny.

Uczestnicy, w trakcie tych wizyt mieli sposobność zapoznania się z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Strzałkowie oraz Świetlicy Środowiskowej w Strzałkowie. Pracownicy instytucji przedstawili studentom specyfikę swojej działalności, charakterystykę adresatów oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz realne problemy, jakie napotykają w relacjach w wychowankami i sposoby ich przezwyciężania w codziennej pracy.

W czasie pobytu w placówkach odbyła się również trzecia edycja seminarium naukowego „Współczesne wymiary niedostosowania społecznego”, z czynnym udziałem Sylwii Włodarczyk, Andżeliki Szymczak, Emilii, Urbaniak, Artura Cygana i Marcina Olejniczaka.

Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w praktyce
Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w praktyce 3
Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w praktyce 2