fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

– Ta książka omawia wzajemne zależności pomiędzy gospodarką a administracją publiczną – tak o podręczniku „Gospodarka i administracja publiczna. Wybrane aspekty praktyczne” mówili dr Robert Piechota, współautor podręcznika, oraz autorzy swoich rozdziałów dr Agnieszka Szymankowska i dr Robert Jurczak.

Na spotkanie promujące podręcznik zaproszeni zostali studenci I i II roku z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych kierunku gospodarka i administracja publiczna oraz studenci II roku kierunku finanse i rachunkowość. Zaprezentowany podręcznik zawiera niezbędne treści programowe do opanowania w trakcie nauki uwzględnionych w nim przedmiotów.

„[…] publikacja jest swoistego rodzaju kompendium wiedzy i dobrych praktyk dla kierunku GAP. Celem autorów niniejszego podręcznika było omówienie podstaw teoretycznych z przedmiotów realizowanych na kierunku w oparciu o aktualną literaturę oraz przekazanie praktycznych wskazówek do wdrożenia w pracy zawodowej. Każdy z autorów opracował też przypadki do analizy oraz zadania, które mają skłonić studentów do dyskusji i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Podobnie jak na prowadzonych zajęciach, w publikacji stawiano na praktyczny wymiar omawianych aspektów i sądzimy, że udało nam się to osiągnąć”.

Spotkanie odbyło się 3 kwietnia 2023 r. w Bibliotece im. prof. Mariana Walczaka ANS w Koninie. Podręczniki można nabyć w Archiwum ANS w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pok. nr 13.

p[romocja podręcznika w bibliotece
p[romocja podręcznika w bibliotece  2
p[romocja podręcznika w bibliotece  3