fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Spotkanie Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, której przewodniczącym jest dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS w Koninie, odbyło się 18 kwietnia br. w naszej Uczelni. W obradach wzięli udział członkowie komisji: Prorektor ds. rozwoju i badań naukowych dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. PUZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Prorektor do spraw ogólnych i rozwoju dr Daniel Stos, prof. ANSB (Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego), Prorektor prof. dr hab. Leszek Zygner, w zastępstwie Rektora dr. inż. Grzegorza Koca (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie).

Na zaproszenie Rektora ANS w Koninie w spotkaniu wziął udział także Prezes Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej Mateusz Kowalewski. Spotkanie odbyło się tuż przed konferencją "Konin Business Meeting", której jesteśmy już po raz trzeci współorganizatorem. Prezes IGWW opowiedział o partnerstwie z naszą Uczelnią i przybliżył pokrótce idee konferencji — Jest to wydarzenie adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej, zaś jego celem jest stworzenie przestrzeni do inspiracji, dyskusji oraz integracji środowiska przedsiębiorców—powiedział. Prorektorzy natomiast wymienili się doświadczeniami ze współpracy swoich uczelni z izbami gospodarczymi ich regionów.

Członkowie Komisji mieli także okazję zaobserwować relacje naszej Uczelni z pracodawcami subregionu konińskiego — wzięli udział w Branżowych Targach Pracy, zorganizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Odwiedzili stoiska pracodawców, mieli także okazję porozmawiać ze studentami, którzy szukali tam ofert pracy.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie naszej bazy dydaktycznej, w tym pracowni: logistycznych, inżynierskich, dietetyki, wizażu i stylizacji, kosmetologii i podologii oraz  Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Rektorzy na spotkaniu

rektorzy na targach