fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Podstawy druku 3D oraz szybkiego wytwarzania prototypowych elementów, a także Kompozyty i nanokompozyty - badania mikroskopowe to tematy zajęć dla uczniów klasy akademickiej z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. 

Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia do podstaw teoretycznych związanych z mikroskopią optyczną oraz kompozytami. Uczniowie dowiedzieli się o różnych typach kompozytów, takich jak polimerowe, ceramiczne czy metalowe, ich zastosowaniach oraz właściwościach. Następnie przeszli do praktycznej części zajęć, w której korzystali z mikroskopów metalograficznych do badania przygotowanych próbek kompozytów. W trakcie mikroskopowego badania kompozytów uczniowie mogli zobaczyć różnorodne aspekty struktury, takie jak skład fazowy, morfologię, rozkład ziaren i włókien, orientację strukturalną oraz obecność ewentualnych wtrąceń.

Kolejne zajęcia uzupełniły uczniom wiedzę z zakresu podstaw druku 3D oraz tego jak można zastosować druk przestrzenny w praktyce podczas prototypowania. Uczniowie zapoznali się z bazami trójwymiarowych plików dostępnych w internecie oraz zobaczyli na żywo pracę drukarki na przykładzie pobranego modelu następnie wydrukowanego z tworzywa sztucznego. Omówione zostały różnice w materiałach używanych podczas druku 3D oraz to, w jaki sposób upowszechnienie druku przestrzennego może pozytywnie wpłynąć na przyszłość.

Zajęcia 19 kwietnia 2023 r. przeprowadzili dr inż. Monika Muszyńska i mgr inż. Rafał Bajdek.

 

 

zajęcia dla klasy akademickiej z ZSGE

uczniowie z ZSGE na zajęciach