fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Pierwsze seminarium związane z obroną projektów dyplomowych dla studentów niestacjonarnych studiów licencjackich na kierunku logistyka odbyło się 14 maja 2023 r.

Jego uczestnicy zaprezentowali cztery zespołowe projekty dyplomowe, nie tylko przed komisją oceniającą (dr Edyta Klosa-Komańda – promotorka oraz mgr Błażej Kuras), ale także przed publicznością, tj. studentami II roku tego samego kierunku.

Projekty dotyczyły zarządzania informacją w procesie transportu, automatyzacji w magazynie, transportu międzynarodowego na odcinku Polska - Chiny oraz optymalizacji logistyki wewnętrznej. Analizą objęto różnorodne podmioty gospodarcze, takie jak przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowo-usługowe oraz reprezentanci branży logistycznej.

Seminarium było również okazją do tego, by studenci III roku mogli się wykazać wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie szeroko pojętej logistyki, a także metod i narzędzi badawczych. Po drugie, mogli zaprezentować swoje umiejętności w zakresie stosowania poznanych metod w praktyce oraz tworzenia złożonych i podlegających ścisłym standardom prac projektowych. Wreszcie mogli pochwalić się swoimi kompetencjami społecznymi, ponieważ na koniec prezentowali swoje profile udowadniając, że mają spore zdolności interpersonalne, ciekawe i różnorodne pasje, a także rozwiniętą świadomość społeczną.

Z kolei studenci II roku wysłuchali ciekawych prelekcji oraz zobaczyli jak realizuje się projekty dyplomowe, które wkrótce sami będą przygotowywać. - Trzeba przyznać, że publiczność dopisała, zadawała ciekawe, bardzo praktyczne pytania, współtworzyła wspaniałą atmosferę podczas seminarium i oczywiście wzięła udział w zbiorowym zdjęciu przed uczelnią po zakończeniu spotkania. Dowodzi to, że organizacja obron projektów dyplomowych w formie otwartych seminariów jest pomysłem godnym polecenia – podsumowała dr Edyta Klosa-Komańda.

pierwsze takie seminarium  3
pierwsze takie seminarium 1
pierwsze takie seminarium 2
pierwsze takie seminarium  4
pierwsze takie seminarium 7
pierwsze takie seminarium 6