fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Przedstawienie i omówienie wyników badań dotyczących zagadnień bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego uchodźców wojennych przebywających w regionie konińskim oraz badań na temat  postaw mieszkańców powiatu wobec uchodźców z Ukrainy to główny punkt spotkania studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z Witoldem Nowakiem, zastępcą prezydenta miasta do spraw społecznych.

Tematyka ta była przedmiotem projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem dr Kazimiery Król, prof. ANS. Podczas spotkania studenci przedstawili metodologię i organizację badań, przeanalizowano wnioski z badań oraz opracowane na ich podstawie rekomendacje. W trakcie wspólnej dyskusji dokonano oceny aktualnych licznych działań władz samorządowych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Na kanwie przeprowadzonej analizy określono kierunki dalszych działań  będących wynikiem badań grup projektowych. Władze Konina z dużym uznaniem odniosły się do inicjatywy przeprowadzenia takich badań i z zainteresowaniem zapoznały się z ich szczegółowymi  wynikami. Spotkanie było bardzo dobrym i wartościowym przykładem łączenia idei projektów dyplomowych realizowanych na naszej uczelni z próbą ich wdrażania do praktyki społeczno-gospodarczej. Było ono również ważnym wydarzeniem dla młodych adeptów bezpieczeństwa wewnętrznego.

W spotkaniu wzięli również udział Małgorzata Rychlińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie, dr Kazimiera Król, prof. ANS, oraz Zenona Sroczyńska, kierownik Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych.

Spotkanie odbyło się 19 maja br.

spotkanie w urzędzie miasta

spotkanie w urzędzie miasta 2