fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W ramach Programu Edukacja, Komponent II - Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych w Koninie od dnia 29 maja 20223 r. do dnia 2 czerwca 2023 r. przebywali w Islandii i w trakcie wyjazdu odwiedzili uniwersytet w Bifröst, gdzie wzięli udział w szkoleniach oraz przeprowadzili wykłady. 

W dniu 30 maja br. odbyło się spotkanie z pracownikami Uczelni partnerskiej, podczas którego p. prorektor dr Karina Zawieja-Żurowska otrzymała zapewnienie ze strony p. rektor Uniwersytetu w Bifröst, dr Margrét Jónsdóttir Njarðvík, że Uczelnia jest zainteresowana kontynuowaniem współpracy nawiązanej w ramach Programu Edukacja z ANS w Koninie. Trwają prace, aby podpisać umowę pomiędzy uniwersytetami dotyczącą mobilności pracowników w ramach programu Erasmus+.

W trakcie spotkań i wykładów p. dr A. Saran-Jagodzińskiej nt. Skutków nadużywania napojów energetycznych, przekazano zaproszenie do Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. W ramach realizowanego projektu, zgodnie z podpisaną umową, trzech pracowników islandzkiego uniwersytetu może przylecieć do Polski. Być może będzie to osoba Pani Rektor, która od lat jest związana z naszym krajem, wielokrotnie go odwiedzała i ma wielu przyjaciół w naszej ojczyźnie.

Więcej na temat mobilności do Islandii na stronie: https://www.ans.konin.pl/aktualnoscieu


Visiting  Bifröst University

As part of the Education Program, Component II - Mobility in Higher Education, representatives of University of Applied Sciences in Konin from May 29, 2023 to June 2, 2023 went to Iceland and during the mobility visited the university in Bifröst, where they took part in trainings and gave lectures .

During the stay, on the 30th of May, there was a meeting with the employees of the partner university, during which the Vice-Rector, Dr. Karina Zawieja-Żurowska, received the assurance from the Rector of the University of Bifröst, Dr. Margrét Jónsdóttir Njarðvík, that the University is interested in continuing the cooperation established under the Education Program with UAS in Konin. Work is underway to sign an agreement between universities on staff mobility under the Erasmus+ programme.

During meetings and lectures given by Dr. A. Saran-Jagodzińska on The effects of abusing energy drinks, an invitation to the Academy of Applied Sciences in Konin was passed. As part of the project, in accordance with the signed agreement, three employees of the Icelandic university can arrive in Poland. Perhaps it will be the Rector, who has been associated with our country for years, visited it many times and has many friends in our homeland.

More on mobility to Iceland in the European Union tab: https://www.ans.konin.pl/aktualnoscieu

Z wizytą w University Bifröst
 
Z wizytą w University Bifröst 2
 
Z wizytą w University Bifröst 4
 

Z wizytą w University Bifröst 3