fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Ponad 1700 młodych ludzi rozpoczęło nowy rok akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Wśród nich byli studenci dwóch nowych kierunków magisterskich – pedagogiki oraz psychologii i komunikacji w zarządzaniu.

Jak podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS w Koninie, tych osiem obecnie kierunków drugiego stopnia daje możliwość uzyskania w macierzystej uczelni tytułu magistra wszystkim naszym licencjatom i inżynierom.

Wystąpienia rektora otwierające nowy rok akademicki służą przypomnieniu istotnych wydarzeń z roku ubiegłego i zapowiedzi na nowy. Wśród tych pierwszych wymienił, oprócz zgody na uruchomienie nowych kierunków, najważniejsze zakupy – o wartości 800 tys. zł – na potrzeby pielęgniarstwa, w tym wydatnie wpływający na jakość dydaktyki interaktywny stół dla MCSM. Poza tym wyposażenie laboratoriów dla kierunków technicznych, wydanie kilkunastu podręczników kierunkowych, a także założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Popiełuszki. Natomiast w nowym roku planowana jest przebudowa uczelnianej biblioteki. Ale to nie wszystko. Rektor zapowiedział, że uczelnia będzie aplikowała o środki do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi o udział w konkursach „Kształcenie na potrzeby gospodarki” i „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”. – Zgłosiliśmy też gotowość do realizacji projektu z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki niemu będziemy prowadzili w najbliższych latach, przeznaczone dla mieszkańców subregionu, niestacjonarne studia na kierunkach inżynierskich i logistyce, studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki magazynowej, kursy i szkolenia techniczne i logistyczne oraz specjalistyczne kursy językowe – wymieniał rektor Zimny. Wysokość tego dofinansowania oszacowano na 8,6 mln zł.

Tegoroczna inauguracja była wspólną uroczystością ze Związkiem Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Dlatego wzięli w niej udział rektorzy uczelni członkowskich. Jego przewodniczący, dr Janusza Poła, prof. i rektor ANS w Lesznie, w swoim przemówieniu inauguracyjnym mówił: – Nasza współpraca to współpraca między instytucjami. Ale tak naprawdę liczą się relacje międzyludzkie, więzi. To one są fundamentem wszystkich działań. Jesteśmy różni, choć podobni. Dlatego staramy się racjonalnie wykorzystywać potencjał każdej z uczelni. Wspierać się i pomagać – to jest prawdziwy sens istnienia tego związku.

Rozpoczęcie roku akademickiego to czas nagradzania najbardziej zasłużonych dla kraju i uczelni. Aneta Niestrawska, I wicewojewoda wielkopolski, wraz z rektorem Arturem Zimnym wręczyli w tym roku medale Prezydenta RP za długoletnią służbę, medal KEN oraz medale ANS w Koninie. (Lista nagrodzonych na końcu artykułu.) Dr Grzegorz Pawłowski w imieniu wszystkich odznaczonych podziękował za nie i dodał: – Te odznaczenia napawają nas dumą i satysfakcją. Nieważne, jaki mają kolor i rangę, ważne, że zostało dostrzeżone nasze zaangażowanie.

Medal otrzymała również ANS w Koninie. Jest to specjalna odznaka – „Przyjaciel Dziecka” – za wieloletnią współpracę i działania na rzecz dobra dzieci. Na ręce rektora przekazała ją honorowa prezes konińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Krystyna Chowańska.

Najważniejszy moment każdej inauguracji to immatrykulacja, czyli mianowanie, które odbywa się przez położenie rektorskiego berła na lewym ramieniu studenta. W tym roku podczas aktu pasowania na studentów naszej uczelni wszystkich studentów I roku reprezentowała szóstka przedstawicieli z trzech wydziałów. Jak powiedziała prowadząca ich do ślubowania prorektor dr Karina Zawieja-Żurowska, szczególnie dla studentów pierwszego rocznika ten rok będzie czasem barwnym i czasem intensywnego rozwoju.

Ostatnim punktem uroczystości był wykład inauguracyjny ekonomisty – dr. hab. Piotra Szczypy, prof. ANS w Koninie – „Personalizacja i kastomizacja w ograniczaniu asymetrii informacji”. Prelegent wyjaśnił, że asymetria informacji najczęściej związana jest z rynkiem dóbr i usług, ale również pracy i ubezpieczeń. Oznacza, że są osoby lub grupy, które mają niejednakowy dostęp do jakiejś wiedzy, na czym najczęściej tracą jako klienci lub szerzej – interesariusze. I tu właśnie wkracza zyskująca na popularności teoria interesariuszy, która powinna uwzględniać potrzeby pracowników, klientów, dostawców, wierzycieli, społeczności lokalnych. Narzędziami niwelującymi te różnice mogą być właśnie pokrewne sobie personalizacja i kastomizacja. Ta pierwsza to dopasowanie towaru, usługi lub treści do faktycznych preferencji określonego użytkownika, a kastomizacja (od ang. customization – dostosowywanie) to odejście od produkcji masowej przez tworzenie produktu możliwie jak najbliższego indywidualnym oczekiwaniom klienta.

aria

 

Lista odznaczonych

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Karol Działak
Danuta Grodzka
dr Waldemar Gulczyński
Andrzej Kujawski
Ewa Łechtańska
Agnieszka Matyba
Wioletta Nawrocka
dr Karolina Waliszewska

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Ewa Grabarczyk-Szewczyk
Sylwia Kosińska
Katarzyna Krakowian-Płoszka
Katarzyna Laskowska
dr Miłosz Wojciech Olejniczak
Dariusz Wiliński

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

dr inż. Robert Cieślak
Justyna Kamińska
Ramona Kozłowska-Wróbel
Bożena Miastkowska
Anna Żerkowska

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr Edyta Bielik
dr Julian Jaroszewski
Ewa Konieczna
dr Anna Waligórska-Kotfas

 

Złoty Medal ANS w Koninie 

dr Grzegorz Pawłowski

 

Medal ANS w Koninie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
dr n. med. Piotr Bytniewski
dr inż. Robert Cieślak
dr Magda Kopaczewska
Sylwia Malczyk
dr hab. Wojciech Nowiak

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (1)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (2)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (3)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (4)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (5)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (6)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (7)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (8)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (9)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (10)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (11)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (12)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (13)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (14)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (15)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (16)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (17)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (18)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (19)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (20)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (21)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (22)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (23)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (24)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (25)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (26)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (27)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (28)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (29)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (30)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (31)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (32)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (33)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (34)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (35)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (36)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (37)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (38)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (39)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (40)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (41)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (42)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (43)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (44)
Inauguracja Roku Akademickiego 2023 2024 (45)