fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Klasa akademicka o profilu odnawialne źródła energii (OZE) powstanie w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Patronat nad nią roztoczy Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, a szczególnie Katedra Nauk Technicznych.

Porozumienie w tej sprawie podpisali właśnie dr hab. Artur Zimny, prof. ANS i rektor, oraz mgr inż. Tomasz Kucharczyk, dyrektor szkoły.

Uczniowie, którzy podejmą się uczestnictwa w klasie OZE, będą brali udział m.in. w przygotowanych dla nich przez uczelnię cyklicznych zajęciach laboratoryjnych i warsztatach z zakresu właściwego dla zawodu technik ochrony środowiska, ale także – jako wolni słuchacze – w wykładach dla studentów kierunków inżynierskich. Będą również mogli skorzystać z konsultacji z pracownikami naukowymi. Jej absolwenci, jeśli zdecydują się na studia I stopnia w ANS, otrzymają w rekrutacji 30 dodatkowych punktów.

To nie pierwsza umowa o utworzeniu klasy akademickiej w „Koperasie”, ale pierwsza w tej szkole o takim profilu. Kształcenie młodych kadr w tym kierunku wpisuje się w potrzeby lokalnego rynku pracy, który w najbliższych latach będzie intensywnie dostosowywał się do zmian wynikających z transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. ANS w Koninie również przygotowała się do wdrażania zielonej transformacji w naszym regionie. W latach 2024-2029 będzie realizowała projekt „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.

aria

podpisanie umowy o klasę akademicką z ZS im. M. Kopernika
nowa klasa akademicka w Koperniku
współpraca w Koperniku - kolejna klasa akademicka