fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Piątą edycję konferencji Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa zorganizowała Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. W konferencji udział wzięli pracownicy Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych ANS w Koninie.

Podczas wydarzenia dr Kazimiera Król prof. ANS, zaprezentowała wykład na temat handlu ludźmi i żebractwa. Z kolei dr Mirosław Żywiołowski przedstawił, jak wygląda zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminnym, a dr Grzegorz Milewski opowiedział  o stosunku Polaków do policji na przykładzie społeczności konińskiej. W konferencji wzięły udział również dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS i dr Anna Stolarczyk-Gembiak, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

– Podczas konferencji nawiązaliśmy w imieniu Uczelni wspaniałe relacje, które powinny przełożyć się w przyszłości na współpracę na płaszczyźnie naukowej i organizacyjnej, przede wszystkim na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i psychologia i komunikacja w zarządzaniu. Pierwsze wspólne inicjatywy zaplanowaliśmy już na bieżący rok akademicki – podsumowała dr Anna Stolarczyk-Gembiak.

Konferencja odbyła się w dniach 26-27 października w Warszawie.

O bezpieczeństwie i odporności państwa (3)
O bezpieczeństwie i odporności państwa (1)
O bezpieczeństwie i odporności państwa (2)