fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Informatyka śledcza i inżynieria wsteczna, matematyka i kryptologia, cyberbezpieczeństwo, eksploracja i analiza danych – to tylko niektóre ze specjalizacji, w jakich można się kształcić, wstępując do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC).

Szerzej mówił o tym podczas szkolenia „Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni” Karol Kiniorski, przedstawiciel WOC. W webinarze uczestniczyli nasi studenci bezpieczeństwa wewnętrznego i kierunków technicznych, a także uczniowie klas mundurowych z  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.

Przede wszystkim jednak przedstawił zakres działalności tego nowego (powołanego w lipcu 2022 r.) specjalistycznego komponentu polskich sił zbrojnych, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, gdzie prowadzi się podobne działania jak w innych domenach operacyjnych (woda, ląd, powietrze i przestrzeń kosmiczna) – od obronnych, przez rozpoznawcze, do ofensywnych. Mówił więc również o nowych formy czynnej służby wojskowej i korzyściach z niej wynikających oraz trybie postępowania rekrutacyjnego do służby w WOC.

Spotkanie, które odbyło się 14 listopada, zorganizował dr inż. Mirosław Żywiołowski, menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

red.

Wojsko na nowe czasy  (3)
Wojsko na nowe czasy  (2)
Wojsko na nowe czasy  (1)
Wojsko na nowe czasy  (2)
Wojsko na nowe czasy  (1)
Wojsko na nowe czasy  (3)