fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Dwie klasy akademickie, pod patronatem ANS w Koninie, powstały w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Ich absolwenci, jeśli zdecydują się na studia u nas, otrzymają podczas rekrutacji 30 dodatkowych punktów.

Jedna klasa (III b) – w ZSOT o profilu policyjno-wojskowym – na uczelni otrzymała profil bezpieczeństwo wewnętrzne, druga (I e) – w swojej szkole o profilu psychologicznym – u nas będzie klasą pedagogiczną, kształcącą w zawodzie opiekun, wychowawca.

Uczestnicy tych klas będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych ukierunkowanych zajęciach. Poza tym w niektórych wykładach i zajęciach dla studentów (jako wolni słuchacze), w pracach kół studenckich oraz w konsultacjach z pracownikami naukowymi. Będą też mieli możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów w przypadku podjęcia studiów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Porozumienie w tej sprawie podpisano 12 grudnia. Koordynatorem ze strony uczelni, odpowiedzialnym za współpracę dotyczącą obu klas, jest dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS w Koninie, kierownik Katedry Nauk Społecznych.

red.

podpisanie współpracy z ZSOiT w Kleczewie

Klasy akademickie w ZSOiT w Kleczewie foto