fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Decyzją Ministra Nauki Dariusza Wieczorka w skład nowej kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027, która rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r., wchodzi dr hab. Piotr Szczypa, prof. ANS.

Serdecznie gratulujemy!

Doktor habilitowany Piotr Szczypa, prof. ANS jest związany z naszą Uczelnią od 2015 r. Jest pracownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych. W latach 2019-2023 był członkiem Rady Uczelni. Pan Profesor jest również zatrudniony jako pracownik badawczo-dydaktyczny w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu zawodowego etyki w rachunkowości. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Leśnego. W praktyce gospodarczej zajmuje się wdrożeniem, dostosowaniem zakładowego planu kont do potrzeb jednostek gospodarczych. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości i controllingu w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności proekologicznej jednostek gospodarczych. Profesor Szczypa jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, promotorem i recenzentem prac doktorskich oraz uczestniczy w przewodach habilitacyjnych. W roku 2016 został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

prof. Szczypa