fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

„Bezpieczeństwo na świecie, w Europie i Polsce” to tytuł II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie oraz Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Patronat honorowy nad konferencją objął Przewodniczący ZWPUZ dr Janusz Poła, prof. ANS w Lesznie. 

Otwierająca konferencję dr. Karina Zawieja-Żurowska, prorektor ANS w Koninie wyraziła nadzieję, że organizowana debata studencka jest nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności, ale także stwarza możliwość nawiązania cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami tematyki bezpieczeństwa. – Temat bezpieczeństwa jest niezwykle istotny w dzisiejszych turbulentnych czasach. Dziś bierzecie udział w konferencji, a jutro, za rok, dwa czy pięć lat niewykluczone, że jako przyszli liderzy będziecie decydować o bezpieczeństwie państwa – podsumowała prorektor konińskiej akademii.   

W sesji plenarnej odbyły się dwa główne wykłady. Pierwszy „Służba Wywiadu Wojskowego w systemie bezpieczeństwa państwa” wygłosił płk Paweł Adamczyk, były dyplomata, zajmujący się problematyką służb specjalnych. Drugi wykład dotyczył „Zarządzania ryzykiem w biznesie” a przedstawił go mgr Jacek Grzechowiak, oficer rezerwy, właściciel firmy Risk@Response.

Po sesji plenarnej dalsze obrady naukowe prowadzone były w sekcjach, których moderatorami byli organizatorzy konferencji: dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS, dr Kazimiera Król, prof. ANS, dr inż. Grzegorz Milewski oraz dr inż. Izabela Nowaczyk.                         

Podczas trzech paneli dyskusyjnych studenci publicznych uczelni zawodowych z: Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach omawiali konkretne aspekty bezpieczeństwa, takie jak bezpieczeństwo społeczności lokalnych, ochrona imprez masowych i infrastruktura krytyczna.

W pierwszym panelu dr. hab. Kingi Przybyszewskiej, prof. ANS prelegenci omawiali szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczności lokalnych tj. genezę, ewolucję, kierunki doskonalenia, CPTID. Studenci przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje np. Mateusz Klonowski z konińskiej akademii omówił rolę Ochotniczej Straży Pożarnej w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego, zaś Aneta Banaszkiewicz ze Skierniewic przedstawiła wyzwania i szanse wojska polskiego a bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

W sekcji drugiej moderowanej przez dr Kazimierę Król, prof. ANS studenci zaprezentowali wystąpienia na temat ochrony imprez masowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Studentka Wiktoria Bajek z PWSZ w Koszalinie przedstawiła pojęcie, rodzaje i budowanie strategii działań profilaktycznych. W dalszej części obrad Sebastian Sobieraj (ANS w Koninie) opowiedział o treningu samoobrony a poczuciu bezpieczeństwa u kobiet w Koninie, a Dominik Hanczewski (ANS w Koninie) przedstawił znaczenie aplikacji mobilnych wykorzystywanych w systemie zarządzania kryzysowego.

Infrastruktura krytyczna (obiekty infrastruktury krytycznej, systemy infrastruktury krytycznej, program EPCIP) to temat trzeciego panelu dyskusyjnego podczas którego studenci m. in. z ANS w Lesznie prezentowali swoje opracowania na temat ochrony infrastruktury krytycznej w walce z terroryzmem w ramach programu EPCIP, systemu zaopatrzenia Polski w gaz ziemny jako wyzwanie dla zarządzania infrastrukturą krytyczną czy rozwiązań systemowych infrastruktury krytycznej w zaopatrywaniu w żywność.

Problematyka poruszana podczas konferencji wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród uczestników i wywołała szereg ciekawych dyskusji. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że ta inicjatywa miała na celu zaangażowanie młodego pokolenia w dyskusję na temat wyzwań, przed którymi stoi świat, Europa i Polska, oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w tworzeniu rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa globalnego.

Konferencja odbyła się 18 kwietnia w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

 

Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (36)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (38)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (44)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (47)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (43)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (39)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (48)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (51)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (45)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (49)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (50)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (53)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (54)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (9)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (2)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (31)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (5)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (11)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (32)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (12)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (14)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (20)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (16)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (18)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (13)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (17)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (22)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (25)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (26)
Studenci publicznych uczelni zawodowych o bezpieczeństwie (27)