fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W ramach współpracy delegacja z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy w dniach 8-12 kwietnia przebywała w Koninie.

Podczas odwiedzin zorganizowane zostały wizyty studyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Koninie.

Uczestnicy zaznajomili się ze specyfiką pracy w tego typu placówkach, rodzajami wsparcia dla osób potrzebujących, starszych, w tym też dotkniętych choroba Alzheimera oraz w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – Osada Janaszkowo w Wąsoszach, gdzie prowadzona jest, oparta o najnowsze rozwiązania, całościowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami.

Walor naukowy polsko-słowackiej współpracy obejmował realizację szóstej edycji seminarium naukowego pt. ,,Współczesne wymiary niedostosowania społecznego’’. Seminarium otworzył rektor ANS w Koninie – dr hab. Artur Zimny, prof. ANS podkreślając obustronne korzyści, jakie wynikają z międzyuczelnianej, międzynarodowej współpracy. W trakcie obrad referaty wygłosili prof. Peter Jusko, dr Erik Šatara, dr Filip Bambúch z Katedry Pracy Socjalnej UMB w Bańskiej Bystrzycy, Artur Cygan i Marcin Olejniczak z Katedry Nauk Społecznych ANS w Koninie oraz Joanna Kamińska i Kinga Mazur studentki pedagogiki oraz członkinie SKN Wizja oraz Maja Olejniczak i Joanna Kazimierczak studentki kierunku resocjalizacja.

Doświadczenia nabyte podczas wizyty, wymiana spostrzeżeń, nowe umiejętności nabywane przez uczestników, integracja studentów ze Słowacji i Polski, planowanie kolejnych przedsięwzięć stanowią bez wątpienia dowody celowości i wartości wspólnych, międzynarodowych działań.  

Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+.

wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (27)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (28)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (29)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (26)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (30)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (31)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (10)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (11)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (12)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (14)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (18)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (23)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (24)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (34)
wizyta gości z Bańskiej Bystrzycy (32)