fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Współczesna problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów ANS w Koninie była tematem studenckiej konferencji naukowej. To pokłosie działań podjętych podczas realizacji projektów dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studenci przedstawili wnioski z badań własnych, a także rekomendacje. Towarzyszyły im propozycje aplikacji konkretnych działań i sposobu ich wdrażania do praktyki społeczno-gospodarczej regionu konińskiego. Grupy projektowe pod kierunkiem naukowym swoich promotorów — dr Kazimiery Król, prof. ANS, dr. inż. Mirosława Żywiołowskiego oraz dr. inż. Grzegorza Milewskiego przygotowały i przedstawiły bardzo aktualne i istotne tematy dotyczące takich kwestii, jak:

 • Dominik Hanczewski, Łukasz Gasiecki, Mateusz Szymczak „Współczesne konflikty zbrojne a poczucie bezpieczeństwa społeczno – ekonomicznego”,
 • Krzysztof Frątczak, Konrad Kałkowski, Patryk Pawlik „Pakt migracyjny – opinia mieszkańców Konina”,
 • Amelia Frankowska, Mateusz Klonowski, Marta Pyrzyńska „Wpływ działalności Związku Strzeleckiego w kontekście przygotowania młodzieży do służby wojskowej i cywilnej”,
 • Kinga Łętowska, Krystian Jatczak, Robert Wejman „Działania policji w świetle opinii mieszkańców powiatu konińskiego”,
 • Daria Szymańska, Andżelika Łukomska, Andrzej Matczak „Udział Policji i Straży Miejskiej Konina w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych”,
 • Izabela Lenartowska, Sebastian Sobieraj, Adam Nowakowski „Samoobrona w bezpieczeństwie młodzieży w Koninie”,
 • Marika Andrzejewska, Milena Adamczyk, Olga Klimczak „Wpływ narkotyków na zagrożenie bezpieczeństwa młodych ludzi”,
 • Sylwia Prusińska, Radosław Masłowski „Wpływ używek na demoralizacje uczniów szkół podstawowych i średnich”,
 • Karolina Nowacka, Natalia, Bąkowska, Zuzanna Kazimierowska „Ocena funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Kramsk na tle innych gmin",
 • Justyna Chaba, Natalia Lewandowska, Julia Mikołajczyk „Osoby w kryzysie bezdomności na terenie powiatu kolskiego i konińskiego - działania pomocowe”,
 • Dominika Lange, Jakub Andrzejak, Patryk Cieślak „Strzeleckie gry zespołowe jako źródło budowania świadomości obronnej kraju”,
 • Krzysztof Ignaszak, Mikołaj Kośmider, Kacper Kowalczyk „Bezpieczeństwo oraz ochrona osób i mienia w przestrzeni publicznej”,
 • Sandra Janicka, Patryk Juśkiewicz, Piotr Rzeczkowski „Wpływ toksycznych treści w serwisie YouTube na zachowania młodzieży”.

W konferencji obok grup projektowych i ich opiekunów naukowych, wykładowców, uczestniczyli także studenci młodszych roczników, którzy z uwagą przysłuchiwali się prezentacjom starszych kolegów i koleżanek, bowiem już niedługo to oni staną przed ważnym zadaniem przygotowania swoich projektów dyplomowych. W podsumowaniu podkreślono umiejętności badawcze studentów, prakseologiczną pracę w grupach, ale przede wszystkim trafne wykorzystanie wniosków z badań do kreowania zmian w podjętych projektach. W opinii uczestników konferencji to było potrzebne i udane wydarzenie.

Konferencja odbyła się 29 maja 2024 r. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji i jej moderatorem była dr Kazimiera Król, prof. ANS.

Potrzebne i udane wydarzenie (4)
Potrzebne i udane wydarzenie (5)
Potrzebne i udane wydarzenie (2)
Potrzebne i udane wydarzenie zdjęcie grupowe