fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Przedstawiciele Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych wzięli udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”, która od 4 do 6 czerwca odbywała się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Organizatorami konferencji były dwie uczelnie, wspomniana WAT oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie była w tym roku po raz pierwszy jednym ze współorganizatorów konferencji. – Pierwszy dzień był szczelnie wypełniony obradami, wykładami – mówi dr Anna Stolarczyk-Gembiak, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. – Uczestnicy mogli wysłuchać prawie stu referatów zaplanowanych w panelu plenarnym oraz w ośmiu panelach tematycznych, które dotyczyły szeroko zakrojonej problematyki ochrony ludności, obrony cywilnej, budownictwa ochronnego, zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa. W przekrojowej grupie prelegentów było pięciu przedstawicieli naszej uczelni. Dr hab. Kinga Przybyszewska mówiła o zachowaniach suicydalnych, które stanowią wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego, dr Kazimiera Król, prof. ANS, o cudzoziemcach w polskim systemie penitencjarnym, dr inż. Mirosław Żywiołowski o przeciwpowodziowych rozwiązaniach technicznych, dr Grzegorz Milewski o wykorzystaniu stowarzyszeń działających w obszarze bezpieczeństwa do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, a moje wystąpienie dotyczyło kompleksowego podejścia do polityki migracyjnej – wymienia. Dodaje, że prelegenci z ANS byli również członkami komitetu naukowego.

Jak opowiada dalej dr Stolarczyk, głównym celem konferencji było połączenie teorii z praktyką. Dlatego w drugim dniu uczestnicy mogli obejrzeć pokaz współdziałania służb, inspekcji i straży, czuwających nad bezpieczeństwem państwa i społeczeństwa. Zaaranżowana scena ataku grupy dywersyjnej oraz aktywnego strzelca na grupę pozorantów pokazała strategię skutecznego reagowania na sytuację kryzysową z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych i bezzałogowych statków powietrznych w działaniach kryzysowych i ratunkowych. W trzecim dniu uczestnicy mieli do wyboru wizytę studyjną w placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej lub udział w warsztatach techniki schronowej Schrontech ‘24. – W zajęciach w Schrontech wzięła udział ponad dwustuosobowa grupa specjalistów zainteresowanych tematyką budownictwa schronowego. Połączenie teorii z praktyką to niewątpliwie jedna z najmocniejszych stron, wręcz wyróżnik tego międzynarodowego spotkania – podkreśla dr Stolarczyk.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo” odbędzie się za rok, również na początku czerwca, ale w Gdańsku, we współpracy i na terenie Olivia Business Centre, a partnerem WAT będzie tym razem Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.  – Akademia Nauk Stosowanych w Koninie już dzisiaj została zaproszona do naukowego i organizacyjnego udziału w tym wydarzeniu – zapowiedziała dr Anna Stolarczyk-Gembiak.

asg

O bezpieczeństwie na kilku płaszczyznach  (4)
O bezpieczeństwie na kilku płaszczyznach  (5)
O bezpieczeństwie na kilku płaszczyznach  (6)
O bezpieczeństwie na kilku płaszczyznach  (7)
O bezpieczeństwie na kilku płaszczyznach  (8)
O bezpieczeństwie na kilku płaszczyznach  (1)

 

O bezpieczeństwie na kilku płaszczyznach 3