fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Magisterskie finanse i rachunkowość oraz bezpłatne studia niestacjonarne na wybranych kierunkach to nowości, jakie od nowego roku akademickiego proponuje przyszłym studentom Akademia Nauk Stosowanych w Koninie. Na niektóre I nabór rozpoczyna się już 24 czerwca, na pozostałe 1 lipca.

Maturalny maraton dla większości tegorocznych abiturientów już się skończył. Choć wyniki nie są jeszcze znane, to każdy z nich czuje jak mu poszło, zna swoje możliwości i wie gdzie może się ubiegać o przyjęcie na studia. A uczelnie ubiegają się o nowych studentów.

Kto stoi w miejscu, ten się cofa

ANS w Koninie jako jedyna państwowa, a więc bezpłatna szkoła wyższa w Wielkopolsce Wschodniej nie ma problemów z naborem, co nie oznacza nie stara się przyciągać młodych ludzi nowymi kierunkami I stopnia, a ich absolwentów, i nie tylko ich, nowymi kierunkami magisterskimi. Uczelnia swoje posunięcia stale dostosowuje do trendów wśród młodzieży, ale też potrzeb regionalnego rynku pracy. W zeszłym roku zadbała o dwie „magisterskie” nowości – pedagogikę oraz psychologię i komunikację w zarządzaniu. W tym roku proponuje kolejną – finanse i rachunkowość. Można śmiało powiedzieć, że na ten kierunek II stopnia był już najwyższy czas, bo to jeden z najstarszych prowadzonych przez Akademię, do tego nigdy nie brakuje chętnych do zawodu księgowego.

Inną nowością jest uruchomienie od października bezpłatnego kształcenia niestacjonarnego.

Tę lukę należy wypełnić

Mowa o studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych, kursach oraz szkoleniach na kierunkach i w specjalnościach wpisujących się w tzw. inteligentne specjalizacje, a więc dostosowane do nowych potrzeb lokalnej gospodarki, odchodzącej w coraz szybszym tempie od wydobycia węgla i jego przerobu na energię elektryczną. Za takie w naszym regionie uważa się m.in. odnawialne źródła energii i logistykę. – Te deficytowe zawody obejmują, między innymi, specjalistów w zakresie projektowania i instalacji systemów fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła i klimatyzacji, eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, programowania w języku Python, projektowania stron internetowych, transportu i logistyki, magazynowania, metod optymalizacji zapasów, technologii łączenia i podobnych, niezbędnych do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych, budowlanych i produkcyjnych – wymienia dr hab. Artur Zimny, profesor i rektor ANS w Koninie. Wskazuje również na zapotrzebowanie na specjalistów od języków technicznych: angielskiego i niemieckiego. – Zamierzamy tę lukę wypełnić. Uznaliśmy, że to nasza powinność wobec subregionu konińskiego, dlatego aktywnie włączyliśmy się w działania wspierające zmianę kwalifikacji i dostosowanie kompetencji pracowników do nowych warunków – wyjaśnia. Dodaje, że nowa oferta uwzględnia niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, czyli dorosłych, często pracujących. Stąd pod uwagę wzięto właśnie ich potrzeby i oczekiwania, które wcześniej mogły stanowić barierę, czyli wysokie czesne czy zajęcia w typowych godzinach pracy.

Kilkanaście milionów na półtora tysiąca

Pieniądze na uruchomienie kształcenia to ponad 12,2 mln zł. Pochodzą z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (prawie 8,6 mln zł) oraz budżetu państwa (ponad 2,4 mln zł). Pozostałą część wyłoży uczelnia w ramach wkładu własnego. Dzięki swojemu projektowi „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej” ANS będzie mogła w latach 2024-2029 wykształcić ponad półtora tysiąca osób – dać im wysokie kompetencje i kwalifikacje w zawodach poszukiwanych w naszym regionie. To działanie ważne, bowiem w perspektywie najbliższych pięciu lat wiele osób straci pracę w sektorze paliwowo-energetycznym. Dlatego propozycja bezpłatnych studiów niestacjonarnych powinna być dla zainteresowanych co najmniej warta uwagi, a nawet kusząca.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Na początek dwa najważniejsze: starający się o przyjęcie w momencie przystąpienia do projektu muszą mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać i/lub pracować w Wielkopolsce Wschodniej. Ponadto w przypadku studiów podyplomowych mieć ukończone studia I stopnia. Przy kwalifikowaniu uczestników stosowane będą także preferencje (dodatkowe punkty) dla osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych oraz zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora paliwowo-energetycznego. Pozostałe wynikają z tego, jakie studia lub kursy wybiorą dla siebie. Tu warto zaznaczyć, że w kształceniu z tego projektu można uczestniczyć tylko raz, bez względu na formę. A więc, kto wybierze studia, nie weźmie udziału w kursie czy studiach podyplomowych, i odwrotnie.

Lista proponowanych studiów, kursów i szkoleń z programu znajduje się poniżej.  

darmowe kształcenie

Wszystkie wymienione formy kształcenia będą realizowane w trybie popołudniowo-weekendowym.

***

– Realizacja zajęć praktycznych w odpowiednio wyposażonych laboratoriach i pracowniach pozwoli na zapoznanie się ze sprzętem i oprogramowaniem używanym aktualnie w przemyśle – szczególnie w kontekście funkcjonujących w Wielkopolsce Wschodniej zakładów produkcyjnych – zachęca rektor Zimny. Dodaje, że w projekcie przewidziano doposażenie laboratorium OZE, m.in. w stanowisko badań współspalania wodoru w silniku o zapłonie iskrowym, a także laboratorium inżynierii logistycznej oraz pracowni komputerowych. Do tego zakup samochodu elektrycznego. Niewątpliwą pomocą będą specjalne skrypty dydaktyczne dla czterech kierunków w wersji elektronicznej, oczywiście bezpłatne.

Rekrutacja:  https://www.ans.konin.pl/rekrutacja

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zestawienie FE RP UE HERB

ans plakat rekrutacja