fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

238 uchwał podczas 44 posiedzeń (niektórych online) podjął Senat ANS w Koninie od września 2020 do końca czerwca 2024 roku. Ostatnie uchwały dotyczyły nadania tytułu Honorowego Profesora i medali naszej uczelni.

Spotkanie zamykające siódmą kadencję – dość odmienną od poprzednich, bo naznaczoną pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie – odbyło się 25 czerwca. Prowadzący je dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS, a także przewodniczący senatu, tak podsumował te lata: – Byliśmy dość jednomyślni lub prawie jednomyślni. Gdybym miał krótko scharakteryzować ten senat, powiedziałbym, że był merytoryczny, zrównoważony i spokojny. Dziękuję Państwu.

Dr Kazimiera Król, prof. ANS, członkini senatu od ośmiu lat, swoje pożegnanie z nim rozpoczęła tak: – Z perspektywy dwóch kadencji zapytam: Czy wypełniliśmy misję, czy uczelnia stała się lepsza, czy szła z postępem, czy zajmuje godne miejsce w mieście i regionie, i czy właściwie pomagaliśmy w tym rektorowi? Odpowiadam: Tak. I możemy być z tego dumni! – przyznała, po czym w imieniu całego gremium podziękowała za współpracę rektorowi, a w swoim – wszystkim jego członkom.

Na zakończenie zebrania wieńczącego ten okres rektor wręczył członkom senatu oraz stałym uczestnikom jego prac książkowe pamiątki.

Pierwsze posiedzenie ósmej kadencji w nowym składzie odbędzie się 17 września. Przewodniczyć mu będzie dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS, ponownie wybrany na rektora w kwietniu tego roku.

ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (2)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (4)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (3)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (9)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (7)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (10)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (11)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (13)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (5)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (6)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (8)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (14)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (15)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (16)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (17)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (18)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (19)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (20)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (21)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (22)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (23)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (26)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (25)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (24)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (29)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (27)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (28)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (30)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 (1)
ostatni senat kadencji czerwiec 2024 31