fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Monografia „Ruch sportowy w Policji Państwowej w województwie łódzkim w latach 1919-1939”, autorstwa dr. Juliana Jaroszewskiego, adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu, jest już wydana. Dofinansowana ze środków ministerialnych ma wersję papierową i elektroniczną.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów:

1. Ruch sportowy w Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej

2. Geneza i organizacja policyjnego ruchu sportowego w województwie łódzkim

3. Osiągnięcia w wybranych dyscyplinach sportu

4. Udział reprezentacji okręgu II w ogólnopolskich zawodach sportowych Policji Państwowej

Jej recenzent dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UWr, podkreślił wnikliwość w poszukiwaniu rozproszonych informacji i w analizie udziału policjantów, szczególnie zrzeszonych w policyjnych klubach sportowych. „Trzeba przyznać, że Autor wykonał w tym zakresie benedyktyńską niemal pracę, wyszukując policjantów rywalizujących w różnych dyscyplinach i na różnych szczeblach rozgrywek. W opisach znajdują się i miejsca rozgrywania zawodów, i czas, i zawodnicy biorący w nich udział, jak również osiągane przez nich wyniki” – zauważył recenzent. W podsumowaniu natomiast napisał tak: „Recenzowana publikacja posiada duże walory poznawcze. Autor skupił się bowiem na zagadnieniu, które w przypadku dziejów Policji Państwowej nie było często podejmowane, a już na pewno nie w takim zakresie”.

Aby otrzymać dofinansowanie z MNiSW, autor przystąpił do konkursu w ramach ubiegłorocznej edycji programu „Doskonała nauka II”. Projekt otrzymał aprobatę i uczelnia na wydanie książki dr. Jaroszewskiego otrzymała 15 tys. zł.

Wydawcą książki jest Wydawnictwo „Rys” oraz Wydawnictwo ANS w Koninie.

Zainteresowanych nią zachęcamy do jej lektury i bezpłatnego pobierania:

https://wydawnictworys.com/jilian-jaroszewski-ruch-sportowy-w-policji-panstwowej-w-wojewodztwie-lodzkim-w-latach-1919-1939.html

 

 książka ruch sportowy w policji państwowej