fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Upowszechnianiu informacji o projekcie „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego do potrzeb Wielkopolski Wschodniej” służy porozumienie, jakie 10 lipca Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku.

Dzięki niemu turecki urząd pracy będzie udostępniał na stronie internetowej turek.praca.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz w jego siedzibie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące projektu.

Przypomnijmy, projekt finansowany z funduszy unijnych, budżetu państwa i środków własnych ANS (w sumie 12,2 mln zł) zakłada, że uczelnia w będzie mogła w latach 2024-2029 wykształcić ponad 1,5 tys. osób – dać im wysokie kompetencje i kwalifikacje w zawodach poszukiwanych w naszym regionie. To ważne działanie, bowiem w perspektywie najbliższych pięciu lat wiele osób straci pracę w lokalnym sektorze paliwowo-energetycznym, czyli kopalni i elektrowni.

Projekt obejmuje bezpłatne studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe na określonych kierunkach, a także wybrane kursy oraz szkolenia, wszystkie w trybie popołudniowo-weekendowym. By móc z nich skorzystać, trzeba mieć ukończone 18 lat i mieszkać lub/i pracować na terenie naszego regionu, a więc Konina i powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Ponadto w przypadku studiów podyplomowych mieć ukończone studia I stopnia. Pozostałe warunki wynikają z tego, jakie studia lub kursy kandydaci wybiorą dla siebie.

Przy kwalifikowaniu stosowane będą dodatkowe punkty dla osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych oraz zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora paliwowo-energetycznego. W kształceniu z tego projektu można uczestniczyć tylko raz, bez względu na formę.

Więcej na ten temat: https://ans.konin.pl/oferta-bezplatnego-ksztalcenia 

 #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 podpisanie umowy współpracy z PUP w Turku

współpraca z PUP w Turku