fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Międzynarodowa konferencja Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych – rozwijanie samodzielności w klasie i poza nią” odbyła się kolejny raz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – prof. dra hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, odpowiedziało wiele autorytetów polskich i zagranicznych z dziedziny dydaktyki językowej.
 
W dniach od 12 do 14 maja 2014 r. uczestnicy konferencji, jak i licznie przybyli studenci kierunku filologia, wysłuchali wykładów plenarnych, wygłoszonych zarówno w języku angielskim, jak i polskim przez:

· prof. Adrianę Biedroń (Akademia Pomorska w Słupsku);
· prof. Terry Lamb (University of Sheffield);
· prof. David Little (Trinity College, Dublin);
· prof. Krzysztofa Nerlickiego(Uniwersytet Szczeciński);
· prof. Bonny Norton (University of British Columbia);
· prof. Halina Widłę (Uniwerystet Śląski w Katowicach).

 Oprócz referatów plenarnych, w kilku sekcjach odbywały się obrady poświęcone m.in. ewaluacji efektywności technik, strategii i narzędzi służących rozwijaniu postaw i zachowań autonomicznych oraz prezentacji sposobów praktycznego ich zastosowania; sposobom rozwijania autonomii w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach kształcenia, zarówno w klasie szkolnej, jak i poza nią; metodologii badań nad autonomią ucznia; roli autonomii uczniowskiej i strategii uczenia się w nauczaniu różnych podsystemów języka i sprawności językowych; wykorzystaniu nowoczesnych technologii w promowaniu samodzielności uczniów.

Trudno w tak krótkim czasie od obrad określić, w jakim stopniu udało lub uda się wpłynąć na to, by prezentowane badania i prace naukowe, poświęcone autonomii ucznia w nauczaniu języków obcych, były brane pod uwagę jako istotne treści kształtujące oblicze współczesnego nauczania. Można jednak sądzić, że będą jednym z impulsów do tego, aby w dziedzinie dydaktyki językowej wspierać nauczanie języków obcych profesjonalnymi rozwiązaniami.

Dotyczy to metod, technik, programów, technologii oraz innych uwarunkowań optymalizacji uczenia się uczniów, które bazują na autonomii samego uczącego się.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Katedra Filologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej UAM w Kaliszu.
 
Karolina Rakowicz
red./aria
18126_dsc09956
18127_dsc09959
18128_dsc09961
18129_dsc09962
18130_dsc09963
18131_dsc09969
18132_dsc09984
18133_dsc09985
18134_dsc09986
18135_dsc09987
18136_dsc09991
18137_dsc09994
18138_dsc09995
18139_dsc09996
18000_dsc09391
18001_dsc09392
18002_dsc09393
18003_dsc09394
18004_dsc09396
18005_dsc09397
18006_dsc09399
18007_dsc09400
18008_dsc09403
18009_dsc09404
18010_dsc09407
18011_dsc09408
18012_dsc09409
18013_dsc09410
18014_dsc09411
18015_dsc09413
18016_dsc09414
18017_dsc09416
18018_dsc09428
18019_dsc09431
18020_dsc09433
18021_dsc09436
18022_dsc09442 (1)
18022_dsc09442
18023_dsc09446
18024_dsc09449
18025_dsc09451
18026_dsc09453
18027_dsc09454
18028_dsc09455
18029_dsc09457
18030_dsc09458
18031_dsc09461
18032_dsc09466
18033_dsc09467
18034_dsc09468
<