fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i prof. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, podpisali umowę o współpracy, która przede wszystkim dotyczy kształcenia studentów na kierunkach istniejących na obu uczelniach.
 
Celem umowy jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia przedmiotów podstawowych oraz rozwoju naukowego pracowników. Współpraca obejmuje również publikacje naukowe i dydaktyczne oraz w współpracę z przemysłem. Jej formy to pomoc merytoryczna przy opracowywaniu nowych programów, wymiana informacji, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, podejmowanie wspólnych badań, współudział w opracowywaniu ekspertyz dla przemysłu.

US ze swej strony zobowiązał się także, że umożliwi studentom PWSZ korzystanie z jego laboratoriów, natomiast PWSZ udostępni uniwersytetowi swoją bazę do prowadzenia studiów II stopnia i innych form kształcenia.

aria