fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

DAAD to Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) Z Polską utrzymuje bliskie stosunki od 1958 roku. Warszawskie Przedstawicielstwo DAAD powstało w roku 1997.
Jego nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy akademickiej pomiędzy Polską i Niemcami. Główne pola działania DAAD w Polsce to:

  1. udzielanie informacji o niemieckim szkolnictwie wyższym oraz badaniach naukowych w Niemczech,
  2. wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów,
  3. przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec,
  4. współpraca z siecią byłych stypendystów DAAD w Polsce,
  5. opieka nad niemieckimi stypendystami w Polsce.

DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe. Kandydaci ubiegający się o większość stypendiów muszą od roku akademickiego 2015/2016 składać aplikację przez portal DAAD. Oprócz aplikacji online wymagane jest również złożenie wniosku w formie papierowej. Szczegóły w broszurze na: http://www.daad.pl/pl/09203/ i w zakładce: Stypendia dla Polaków: http://www.daad.pl/pl/09203/index.html Pobierz broszurę