fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia nadał Wydziałowi Społeczno-Humanistycznemu PWSZ w Koninie minister nauki szkolnictwa wyższego.
 
W ministerialnym piśmie przesłanym do prof. Mirosława Pawlaka, rektora uczelni, czytamy, że uprawnienia przyznano zgodnie z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, określonym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zawartym  w uchwale z 10 października 2013 r.
Wniosek w sprawie tych studiów, po pozytywnej opinii Polskiej Komisji  Akredytacyjnej,  złożono w MNiSW w styczniu tego roku.
 
Zapraszamy Państwa do kontynuacji studiów na poziomie II stopnia na kierunku filologia.

Proponujemy dwie specjalności
  •  filologia angielska z językiem niemieckim
  •  filologia germańska z językiem angielskim

Na każdej specjalności macie Państwo dwie specjalizacje do wyboru:
  •  językoznawstwo stosowane: dydaktyka
  • językoznawstwo stosowane: translacja


Czy filologia na II stopniu jest tylko dla filologów z tytułem licencjata?

- na studia II stopnia na kierunku filologia może przyjść każdy, kto ukończył studia na poziomie licencjackim lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku.
Absolwenci filologii z tytułem licencjata są przyjmowani na podstawie dokumentów, absolwenci pozostałych kierunków, które nie są związane z kształceniem językowym, mają dwie możliwości: mogą przedłożyć odpowiedni certyfikat znajomości języka obcego na poziomie przynamniej C1 lub zdają egzamin językowy pisemny i ustny.
 
Dlaczego obok wiodącej filologii II język obcy?


- to odpowiedz na potrzeby rynku pracy i tym samym dowód odpowiedzialności za Państwa pełne i wartościowe wykształcenie.
- dzisiejsze oczekiwania pracodawców to jeden język profesjonalnie, drugi w stopniu umożliwiającym komunikację i realizację podstawowych zadań wynikających z pracy zawodowej. Mile widziana jest znajomość trzeciego języka przynajmniej w stopniu podstawowym: stad do wyboru lektorat z języka rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego.

Przedmioty w planach studiów na kierunku filologia odpowiadają na te oczekiwania.

Co to jest specjalizacja?

Specjalizacja to obszar, w którym będzie Państwo doskonalić swoje szczególne umiejętności i w ramach którego piszecie Państwo pracę magisterską. W zależności od zainteresowań i planów zawodowych możecie Państwo specjalizować się w kierunku dydaktyki lub tłumaczenia.

Absolwent z tytułem magistra …..

- ma znajomość języka wybranej filologii na poziomie C2 (zbliżonym do poziomu rodzinnego użytkownika)
- ma dodatkowo znajomość II języka w mowie (prywatne i zawodowe sytuacje komunikacyjne) i w piśmie (korespondencja prywatna i zawodowa)
- jest specjalistą w zakresie dydaktyki języka obcego lub translacji i tym samym przygotowany do wykonywania zawodu: odpowiednio nauczyciela lub tłumacza
- ma wiedzę z zakresu literatury i kultury, co przekłada się na umiejętność współpracy z partnerem zagranicznym.
 
…. może pracować

- w zawodzie nauczyciela, tłumacza
- w obsłudze partnera zagranicznego
- w grupach wsparcia do prowadzenia negocjacji z partnerem zagranicznym (administracja, obszar biznesu)
- w zawodach powiązanych z korektą tekstu, pracą wydawniczą.

Podsumowując: studia II stopnia na kierunku filologia to poszerzenie wiedzy humanistycznej, podniesienie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności pracy z językiem czyli profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej.


 
 
aria