fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

serdecznie zaprasza na

DZIEŃ ADAPTACYJNY

dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który odbędzie się

29 września  2014 r. o godz. 16:00

w Auli im. Jana A.P. Kaczmarkaw w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym w Koninie, przy ul. ks.J.Popiełuszki 4

Część I. Spotkanie studentów I roku z władzami Uczelni:
godz. 16.00-17.20 Aula im. Jana A. P. Kaczmarka CWD, ul. ks. J. Popiełuszki 4.
 • Otwarcie spotkania – prezentacja Uczelni – Prorektor ds. Kształcenia dr Jerzy Jasiński.
 • Informacja dotycząca funkcjonowania Biura Obsługi Studenta oraz zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne przez PWSZ w Koninie – mgr Wioleta Jankowska – Kierownik Działu Dydaktyki.
 • Informacja dotycząca obowiązkowego szkolenia dla studentów I roku z BHP – inż. Waldemar Kurzawa specjalista ds. bhp i ppoż.
 • Informacja dotycząca funkcjonowania Biblioteki Uczelnianej – mgr Sylwia Kosińska Dyrektor Biblioteki.
 • Organizacja kształcenia językowego w PWSZ w Koninie – mgr Beata ŁazarskaKierownik Zakładu Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 • Informacja o organizacji zajęć wychowania fizycznego w Uczelni oraz działalności Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego – mgr Tomasz Elsner Koordynator ds. wychowania fizycznego i sportu; mgr Robert SzymańskiPrezes Akademickiego Związku Sportowego.
 • Pomoc materialna dla studentów – mgr Małgorzata Wróblewska.
 • Ubezpieczenie NNW i OC studentów mgr Ramona Kozłowska.
 • Informacja o działalności Samorządu Studentów PWSZ w Koninie – Barbara Lewandowska członek Zarządu Samorządu Studentów.

godz. 17.30-19.00
Część II. Spotkania studentów I roku z władzami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych.


Harmonogram spotkania studentów I roku z władzami wydziałów
 • godz. 17.30 - 18.00 –  Aula im. Jana A. P. Kaczmarka CWD ul. ks. J. Popiełuszki 4  
Dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego – dr Artur Zimny
Prodziekan Wydziału – dr Janusz Kwieciński
 • godz. 18.10 - 19.00

Katedra Filologii (Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych)  – sala nr 48 (I stopień) i nr 45 (II stopień)
Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej
 • Zakład Pedagogiki  – sala nr 25
 • Zakład Pracy Socjalnej – sala nr 16
Katedra Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego – sala nr 37
Katedra Zarządzania i Logistyki – Aula im. Jana A.P. Kaczmarka CWD
 
 • godz. 17.30 - 19.00 sala nr 50 ul. ks. J. Popiełuszki 4
Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – dr Piotr Inerowicz
Prodziekan Wydziału – dr Edyta Bielik
 
Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej – kierunek: wychowanie fizyczne
Katedra Ekonomiki Turystyki – kierunek: turystyka i rekreacja
Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu – kierunek: fizjoterapia
Katedra Dietetyki – kierunek: dietetyka
 • godz. 17.30 - 19.00 – sala nr 14 CWD ul. ks. J. Popiełuszki 4
Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska – dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak
Prodziekan Wydziału – dr Miłosz Olejniczak
 
Katedra Budownictwa
Katedra Inżynierii Środowiska
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn