fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dwie sale wykładowe PWSZ w Koninie mają od dziś (23 czerwca 2015) swoich patronów: prof. Andrzeja Niekrasza oraz prof. Antoniego Sobczaka. – Postanowiliśmy w godny sposób uhonorować naszych wybitnych pracowników, którzy odeszli – mówił prof. Mirosław Pawlak, rektor, podczas uroczystości nadania aulom imion Profesorów.
 
W Polsce zbyt często zapominamy o tych, którzy zrobili wiele dobrego – dodał prof. Pawlak i wspomniał zmarłego kilka dni temu prof. Mariana Walczaka. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.

Uroczystość nadania imienia odbyła się w dwóch turach. Najpierw odsłonięto tablicę przy wejściu do sali nr 50 w budynku uczelni przy ul. Popiełuszki 4, poświęconą prof. Andrzejowi Niekraszowi, malarzowi i rysownikowi. To w tamtym gmachu Profesor spotykał się ze swoimi studentami, z którymi kochał pracować. Dla „Życia Kalisza” (nr 44, 3 listopada 2004 r.) powiedział: – Uważam, że człowiek jest na tyle młody i silny, ilu ma wokół siebie młodych − to jest moja dewiza. Jeżeli odcinamy się od młodej generacji, niewiele stworzymy.

Profesor odszedł po długiej i ciężkiej chorobie 25 grudnia 2013 roku.

Podczas wtorkowego nadania jego imienia małej auli przy ul. Popiełuszki laudację wygłosił Jego wieloletni współpracownik na naszej uczelni, Michał Jarominiak, który powiedział między innymi: – Profesor  Niekrasz był artystą, ale i pedagogiem. Nie umiał rozgraniczyć tych dwóch rzeczy i powtarzał, że pewnie nie byłby nauczycielem, gdyby nie był artystą.

Na uroczystość przyjechała córka Profesora – Barbara Niekrasz-Mielczarek. Podziękowała za pamięć o jej ojcu. Miała nadzieję, że w tej chwili jest w tym miejscu i duchem będzie tam nadal. Zwróciła się do Niego, prosząc, by czuwał na studentami-młodymi artystami i opiekował się wszelkimi projektami, które będą tu realizowane.

Dwie godziny później imię prof. Antoniego Sobczaka, ekonomisty i matematyka, zmarłego 27 lutego 2014 roku, nadano sali 5B w budynku przy ul. Przyjaźni 1. To w tym budynku mieścił się zbudowany i kierowany przez niego (1999–2008) Instytut Ekonomiczny. Autorka laudacji, Zofia Sikorska, która przez wiele lat pracowała i przyjaźniła się z Nim, przypomniała: – Jego życie zawodowe było intensywne, bo lubił pracować. I podkreśliła: – To dzięki Niemu w kierowanym przez Niego instytucie panowała życzliwa atmosfera. To były ważne słowa, bo sympatia była obustronna. W jednym z wywiadów dla „Biuletynu PWSZ w Koninie” Profesor Sobczak powiedział: – Lubię tę Uczelnię. Panuje tu dobra atmosfera.

Obecna podczas uroczystości Karolina Sobczak, córka prof. Sobczaka, podziękowała za zaszczyt, który dotyczy nie tylko jej ojca, ale także jej. – Dzięki tej sali i tej tablicy ojciec zostanie zapamiętany na długo, nie tylko przez chwilę.

W obu salach przygotowano wystawy poświęcone ich patronom. Przedstawiały dorobek artystyczny prof. Andrzeja Niekrasza i naukowy prof. Antoniego Sobczaka.
aria
27752_img_3018
27753_img_3019
27754_img_3021
27755_img_3023
27756_img_3024
27757_img_3025
27758_img_3028
27759_img_3029
27681_img_2843
27682_img_2846
27683_img_2848
27684_img_2851
27688_img_2861
27692_img_2872
27694_img_2878
27695_img_2879
27696_img_2880
27697_img_2882
27699_img_2888
27700_img_2891
27702_img_2894
27703_img_2902
27704_img_2906
27705_img_2907
27706_img_2908
27707_img_2909
27708_img_2911
27709_img_2912
27710_img_2916
27711_img_2918
27712_img_2919
27713_img_2922
27714_img_2925
27715_img_2929
27718_img_2931
27719_img_2939
27720_img_2940
27721_img_2942
27722_img_2943
27723_img_2944
27725_img_2952
27727_img_2954
27730_img_2966
27731_img_2968
27732_img_2972
27734_img_2976
27738_img_2985
27740_img_2989
27741_img_2991
27744_img_2995