fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie

zaprasza na

Dzień Adaptacyjny

dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

który odbędzie się

29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 16:00

w Centrum Wykładowo - Dydaktycznym PWSZ w Koninie, przy ul.ks.J.Popiełuszki 4 
PROGRAM


Część I

Aula im. Jana A. P. Kaczmarka Centrum Wykładowo-Dydaktycznego,  ul. ks. J. Popiełuszki 4.
godz. 16.00 – 17.00

 
 
 
Spotkanie studentów I roku z władzami Uczelni:
 
 • Otwarcie spotkania – prezentacja Uczelni – Prorektor ds. Kształcenia dr Artur Zimny.
 • Najważniejsze informacje dot. Centrum Obsługi Studenta oraz pobierania opłat za studia –mgr Katarzyna Janiak Kierownik Działu Dydaktyki oraz mgr Wioleta Jankowska – Sekcja Analiz i Sprawozdawczości.
 • Pomoc materialna dla studentów – mgr Małgorzata Wróblewska.
 • Działalność Biblioteki Uczelnianej – mgr Sylwia Kosińska Dyrektor Biblioteki.
 • Informacja o organizacji kształcenia językowego – dr Marek Derenowski - Dyrektor Akademickiego Centrum Językowego.
 • Informacja o organizacji zajęć wychowania fizycznego oraz działalności Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Zawodowego – dr Edyta Bielik Prodziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia; mgr Robert Szymański –  Prezes Uczelnianego Klubu AZS.
 • Informacja dot. obowiązkowego szkolenia dla studentów I roku z BHP – inż. Sławomir Szadkowski specjalista ds. bhp i ppoż.
 • Ubezpieczenie NNW i OC studentów – mgr Ramona Kozłowska.
 • Współpraca z zagranicą – mgr Patrycja Herman-Wróbel – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus.
 • Informacja o działalności Samorządu Studentów PWSZ w Koninie – Barbara Lewandowska Przewodnicząca Samorządu Studentów.
 
 

 
Część II

Spotkania studentów I roku z władzami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych

godz. 17.15 – 19.00
Harmonogram spotkania studentów I roku z władzami wydziałów:
 

 • godz. 17.15 - 18.00 sala nr 37, ul. ks. J. Popiełuszki 4
Dziekan Wydziału Filologicznego – dr Anna Stolarczyk-Gembiak
p.o. Prodziekana Wydziału – mgr Beata Łazarska
 
 • godz. 18.10 - 19.00:
 • studia pierwszego stopnia sala nr 37         
 • studia drugiego stopnia – sala nr 45                       
 

Øgodz. 17.15 - 18.00 –  Aula im. Jana A. P. Kaczmarka CWD, ul. ks. J. Popiełuszki 4  

 
Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego – dr Karina Zawieja-Żurowska
p.o. Prodziekana Wydziału – dr Miłosz Olejniczak
 
 • godz. 18.10 - 19.00:
 • Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej:
 • Zakład Pedagogiki  – sala nr 34                 
 • Zakład Pracy Socjalnej – sala nr 25            
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Sala Panoramiczna nr 46 CWD        
 • Katedra Zarządzania i Logistyki – Aula im. Jana A.P. Kaczmarka CWD
 
 
 • godz. 17.15 - 19.00 sala nr 50, ul. ks. J. Popiełuszki 4  
Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – dr Janusz Kwieciński
Prodziekan Wydziału – dr Edyta Bielik
 
 
 • godz. 17.15 - 19.00 – sala nr 14 CWD, ul. ks. J. Popiełuszki 4  
Dziekan Wydziału Technicznego – dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak
Prodziekan Wydziału – dr inż. Piotr Świta