fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne - II nabór
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Budownictwo

Dietetyka

Energetyka - I nabór

Filologia - I stopień

Filologia - II stopień

Finanse i rachunkowość

Fizjoterapia

Logistyka

Pedagogika


Praca socjalna


Mechanika i budowa maszyn

Wychowanie fizyczneListy osób przyjętych na studia niestacjonarne - I nabór

 
Budownictwo (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku) - zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Dietetyka (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku)- zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Energetyka (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku) - zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Filologia - II stopień - (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku) - zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Finanse i rachunkowość

 
Fizjoterapia (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku)- zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Mechanika i budowa maszyn (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku) - zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Pedagogika (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku) - zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
 
Praca socjalna (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku) - zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Wychowanie fizyczne (lista osób, wobec których umorzono postępowanie w sprawie przyjęcia na studia z powodu nieuruchomienia kierunku) - zarządzenie Rektora PWSZ w Koninie nr 101/2015 - w sprawie nieuruchamiania w roku akademickim 2015/2016 studiów pierwszego i drugiego stopnia na niektórych kierunkach prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie