fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zakład Pracy Socjalnej
Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w KoniniePedagogická Fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricioraz
Instytut Studiów Podyplomowych i Przygotowanie Pre-uniwersyteckiego
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Iwana Frankizapraszają na

 Międzynarodową Konferencję Naukową

Praca socjalna wyzwania i dylematy
Ujęcie interdyscyplinarne II


pod honorowym patronatem 
Jego Magnificencji Rektora
prof. dra hab. Mirosława Pawlaka 

 17 listopada 2015 r
„ Zjawisko imigracji   i   uchodźctwa  ważnym wyzwaniem dla pracy socjalnej  we współczesnej Polsce” - dr Kazimeira Król
  • „Pomoc społeczna wobec rodzin wielodzietnych i niepełnych w województwie mazowieckim - perspektywa jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”- dr Kinga Przybyszewska
  • „Przemoc w rodzinie”  - Iwona Matysiak