fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, otworzył konferencję metodyczno-szkoleniową „Wychowanie fizyczne – metodyka nauczania i aplikacje”. Jej uczestnicy nie tylko słuchali wykładów, ale wzięli udział w warsztatach  i obserwowali lekcje wychowania fizycznego.
 
Konferencje dla specjalistów nauczania wychowania fizycznego odbywają się w konińskiej PWSZ od kilku lat. Tegoroczną (28 października) rozpoczęły warsztaty metodyczne, podczas których przedstawiono zajęcia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „eduball”. – Dzieci, uczestnicząc w zajęciach ruchowych z tymi piłkami, poznają litery, zasady ortografii, kolory, znaki matematyczne i interpunkcyjne oraz wiele zasad związanych z kształceniem językowym i matematycznym – wyjaśniali prowadzący warsztaty prof. dr hab. Andrzej Rokita i dr Ireneusz Cichy z wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. – Rozwijają również umiejętności współpracy. Piłki edukacyjne mają obecnie zdecydowanie szersze zastosowanie niż kilkanaście lat temu. Wykorzystywane są w terapii zajęciowej niepełnosprawnych oraz w pracy z dziećmi, które mają orzeczenie o dysleksji i uczęszczają do szkół terapeutycznych – dodali.

Po warsztatach uczestnicy obserwowali, a potem omawiali pokazowe lekcje, w których „główną rolę” zagrały piłka nożna, piłka ręczna i gry zespołowe z elementami fizyki.

W drugiej części, plenarnej, wystąpili jeszcze raz prof. Rokita i dr Cichy, którzy pracę z piłkami eduball omówili od strony teoretycznej. Natomiast dr hab. Jan Konarski (AWF w Poznaniu), przestawił koncepcję „grassroots”, czyli system wieloetapowego rozwoju zawodnika. – Program grassroots wymaga przestrzegania zasad, sprowadzających się do następujących słów: edukować, inspirować i mobilizować – podkreślił prelegent. – Według Jürgena Klinsmanna, niemieckiego trenera piłkarskiego i byłego piłkarza, grassroots przeznaczony jest dla każdego wieku, płci, wielkości, sylwetki, poziomu sprawności, narodowości, wiary czy przekonań, rasy. Jest dla wszystkich! – zapewnił dr Konarski.

Konferencję zakończyły dwa wykłady: dr Krzysztof Wereszczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, mówił o doskonaleniu nauczycieli wychowania fizycznego jako istotnym elemencie pedagogicznej praxis, a Anna Kamińska (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie) zastanawiała się, czy neuroedukacja jest modą, czy autentycznym wsparciem w pracy nauczycieli wychowania fizycznego.

Konferencji towarzyszyła publikacja „Współczesne trendy w metodyce nauczania wychowania fizycznego – teoria i praktyka”, pod redakcją naukową Janusza Kwiecińskiego i Macieja Tomczaka z Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie, który był organizatorem tej konferencji wraz z CDN oraz MODN w Koninie.
aria
 
28959_img_4552
28960_img_4555
28961_img_4572
28962_img_4573
28963_img_4614
28964_img_4617
28965_img_4631
28966_img_4634
28967_img_4701
28968_img_4735
28969_img_4736
28970_img_4737
28971_img_4749
28972_img_4773
28973_img_4809
28974_img_4827
28975_img_4840
28976_img_4924
28977_img_4935