fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Drodzy Studenci,

Prosimy o zgłoszenie, się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących przyznania lub nieprzyznania następujących stypendiów: socjalnego, socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Decyzje dla studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego wydawane są w Biurze Pomocy Materialnej (pokój 118, ul. Przyjaźni 1).
Studenci pozostałych Wydziałów powinni zgłaszać się do swoich dziekanatów.

Decyzje są wydawane w godzinach od 8:00 do 14:00.

Obowiązkiem każdego ubiegającego się o jakikolwiek rodzaj pomocy materialnej jest osobisty odbiór decyzji.