fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Projekt SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”, ma wyposażyć studentów w wiedzę i umiejętności poszukiwane na zmieniającym się europejskim i polskim rynku pracy. Stworzono międzywydziałowy moduł studiów, obejmujący następujące zajęcia z: ekoprzedsiębiorczości, umiejętności miękkich i komunikacji, zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych procesów produkcji i usług, a także wyjazdy na warsztaty w Polsce i Norwegii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Udział w projekcie jest bezpłatny dla zainteresowanych studentów wszystkich kierunków i specjalności.

Zajęcia prowadzone są po polsku i angielsku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (tablety, tablice multimedialne). Pierwsze wykłady odbyły się już podczas konferencji otwierającej projekt (marzec 2015 r.). O zrównoważonej produkcji podczas wykładu Sustainable Manufacturing mówił prof. Torbjørn Skogsrød z Gjøvik University College w Norwegii. Prof. Tom Johnstad z tej samej uczelni mówił zaś o zrównoważonym zarządzaniu w biznesie (Sustainable Business Administration ). Od października ruszyły zajęcia przewidziane w poszczególnych modułach studiów, w których uczestniczy ponad 60 studentów.

Projekt „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” realizowany jest w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działanie: Rozwój Polskich Uczelni, w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016 r. Całkowita wartość projektu 703 973 zł. Kwota dofinansowania: 633 575,70 zł, wkład własny: 70 397,30 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków funduszy norweskich i krajowych. Jego celem jest przygotowanie młodych ludzi do wyzwania przed jakim stoi każdy absolwent uczelni – jest nim znalezienie pracy. Może to być samozatrudnienie lub praca w firmie. Od kandydatów wymaga się rozmaitych kompetencji, przede wszystkim zawodowych, ale także samoorganizacyjnych i interpersonalnych. Jest to uwarunkowane charakterem pracy oraz branży, w której funkcjonuje zakład. Coraz więcej firm wdraża technologie przyjazne środowisku i realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. Natomiast niewiele uczelni w Polsce kształci studentów tak, żeby spełniali oczekiwania pracodawców w tym zakresie. Tymczasem to tendencja, która rozwija się dynamicznie w Europie i w Polsce, m.in. w wyniku realizacji wytycznych Unii Europejskiej. Przykładem takiego kraju jest Norwegia, która wiedzie prym we wdrażaniu działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ekoprzedsiębiorczością, a poprzez finansowanie podobnych projektów w innych krajach przyczyniania się do redukcji ekonomicznych oraz społecznych nierówności w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.sustman.pwsz.konin.edu.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków funduszy norweskich i krajowych, o których można dowiedzieć się więcej na stronie www.norwaygrants.org.
 
ekdar