fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

MIĘDZYUCZELNIANY PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY

POLSKA GWARDIA NARODOWA  –  MIT, POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? 


Zaproszenie
 
do udziału w Konferencji Naukowej podsumowującej
projekt
 
Polska Gwardia Narodowa  –  mit, potrzeba
czy konieczność?
 

  16 grudnia 2015 roku

 

 
PWSZ w Koninie, budynek główny, ul. Przyjaźni 1, Aula,

godzina rozpoczęcia obrad 11.00Organizatorzy:
 
 • Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Wydział Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
 • Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
 • Zakład Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 
Uczestnictwo w przedsięwzięciu:
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszeniowej (wg  załączonego wzoru) drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl do dnia: 01.12.2015 r.
 2. Prezentacja materiałów – w formie multimedialnej na konferencji (10 – 15 minut); w postaci tradycyjnych referatów z zamiarem umieszczenia w publikacji - wg załączonych wymogów redakcyjnych.
 3. Rada Naukowa zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów.
 4. Uczestnictwo w projekcie, konferencji i innych pracach wyodrębnionych tematycznie - jest nieodpłatne.


 Idea projektu:
 
 
Bezpieczeństwo narodowe Polski ma wymiar szczególny. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą geostrategicznego położenia między istniejącymi państwami - co po raz kolejny zostało powszechnie uświadomione, bądź przypomniane rzeszom obywateli, za sprawą ostatnio notowanych wydarzeń na Ukrainie. Kraj nasz stoi także przed różnorodnymi wyzwaniami związanymi z członkowstwem w NATO, a w tym z obowiązującą koniecznością rozwijania indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnego ataku[1].
 
Konsekwencje powyższego spowodowały między innymi,  że w roku 2008 przyjęto w Polsce program profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Zrezygnowano wówczas z istnienia armii poborowej opartej na powszechnej służbie wojskowej, na rzecz ochotniczej armii zawodowej. Jednym z elementów tych działań stało się utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), które media nazwały „polską Gwardią Narodową”. Wkrótce dostrzeżono, że jest to jednak poważne nadużycie, które wprowadza w błąd, bowiem po przeprowadzonych zmianach Polska w ogóle nie posiada w ramach swoich sił zbrojnych komponentu, który byłby jakimkolwiek odpowiednikiem „obrony terytorialnej”.

Powyższe budzi coraz większy niepokój i zasadne pytania o zdolności obronne polskiego systemu militarnego. Pojawiają się przy tym emocjonalne wypowiedzi podnoszące przykładowo stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) do poziomu pojemności wszystkich miejsc siedzących na Stadionie Narodowym w Warszawie, bądź przypomnienia słów C. von Clausewitza, że państwo w którym organizacja wojskowa społeczeństwa upada, staje się „drogą publiczną dla obcych wojsk”.
W takim stanie rzeczy objawia się szereg istotnych rozbieżności i braków w ujęciu racjonalnych wniosków na przyszłość. Propozycje, które okresowo są kolportowane w „mass mediach” zamęt powyższy pogłębiają. Są one przy tym bardziej  autorskimi przejawami zdrowego rozsądku lub osobistych przemyśleń, a nie wynikiem badań naukowych.[2]

Z powyższych ustaleń wynika jasny wniosek, że pilnym zadaniem stojącym przed badaczami staje się konieczność analizy zagadnień odnoszących się do stanu obronności w kraju, a w tym zaistnienia sił „obrony terytorialnej” roboczo określonej mianem „Gwardia Narodowa” (GN).

Przedstawiona ocena sytuacji wzbudziła u zaprezentowanej poniżej uczelnianej grupy inicjatywnej potrzebę profesjonalnych badań, których celem jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy w kontekście polskiej rzeczywistości Gwardia Narodowa może stać się rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć zdolności obronne zarówno w wymiarze narodowym, jak i sojuszniczym?
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Naukowa – Koordynatorzy projektów badawczych:
 
 • Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie
- dr Krzysztof Liedel
 
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
- prof. ndzw. dr hab. Ireneusz T. Dziubek – Przewodniczący Rady Naukowej
- dr Artur Zimny – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
- dr Karina Zawieja-Żurowska
 
 • Wydział Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
- dr Adriana Sylwia Bartnik
- dr Dariusz Jurczak
 
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
- prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek
- płk dr hab. Krzysztof Krakowski
- dr hab. Marzena Trybull-Piotrowska
 
 • Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
- doc. dr Jan Frąszczak
- doc. dr Beata Wenerska
- dr Anna Ludwiczak
 
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu
- prof. ndzw. dr hab. Andrzej Bujak
 
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
- prof. ndzw. dr inż. Marian Kryłowicz
 
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
- prof. ndzw. dr hab. Piotr Niwiński
- dr Jerzy Buczko
- dr Konrad Hennig
 
 • Zakład Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
- prof. ndzw. dr hab. Włodzimierz Fehler
- prof. ndzw. dr hab. Arkadiusz  Indraszczyk
- prof. ndzw. dr hab. Jacek Zieliński
 
Sekretarze naukowi:
- dr Bogumiła Pawlaczyk (PWSZ Kalisz)
- dr Grzegorz Milewski (PWSZ Kalisz)
 
Komitet organizacyjny:
- mgr Andrzej Bieżuński (UP-H Siedlce)
- mgr Anna Czubaj (UP-H Siedlce)
- mgr Maciej Paszyn (AON)
- mgr Anna Waligórska-Kotfas (PWSZ Konin)
- mgr Jadwiga Żuk (UP-H Siedlce)
- dr Mirosław Żywiołowski (PWSZ Konin) - Przewodniczący
 
 
 
 
Organizacje i Stowarzyszenia Partnerskie:
 
        
 
- Stowarzyszenie „Edukacja dla bezpieczeństwa”
- Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona”
- Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu
                   
 
 
Uczestnictwo w przedsięwzięciu:
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszeniowej (wg  załączonego wzoru) drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl do dnia: 01.12.2015 r.
 2. Prezentacja materiałów – w formie multimedialnej na konferencji (10 – 15 minut); w postaci tradycyjnych referatów z zamiarem umieszczenia w publikacji - wg załączonych wymogów redakcyjnych.
 3. Rada Naukowa zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów.
 4. Uczestnictwo w projekcie, konferencji i innych pracach wyodrębnionych tematycznie - jest nieodpłatne.